BECAUSE THE MEKONG IS THE MOTHER OF OUR COUNTRIES.
BECAUSE THE MEKONG IS THE MOTHER OF OUR COUNTRIES.
BECAUSE THE MEKONG IS THE MOTHER OF OUR COUNTRIES.
Previous
Next

คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนสานะคาม ของสปป.ลาว ซึ่งกั้นแม่น้ำโขงสายประธาน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเขตประเทศไทย

Read More »

ทูตสหรัฐลงพื้นที่เชียงรายลุยสนามแม่น้ำโขง ประกาศช่วยสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ-ชี้หาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม “ครูตี๋”แนะให้ส่งเสริมศักยภาพชุมชน-เยาวชน

Read More »

สำรวจผลกระทบจากโครงการเขื่อนพูงอยกั้นโขงใกล้แดนไทย-หวั่นผลกระทบข้ามแดน ชาวบ้านเผยบริษัทสร้างเขื่อนจ่ายค่าชดเชยให้ 50 % นักอนุรักษ์จี้รัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อผลกระทบข้ามแดน

Read More »

เชิญทำข่าว และให้กำลังใจชาวแม่น้ำโขง-กลุ่มรักษ์เชียงของ ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำสั่ง กรณีคดีเขื่อนปากแบง (Pak Beng dam lawsuit at Thai ADministrative Court) บนแม่น้ำโขงสายประธาน แขวงอุดมไซ สปป.ลาว

Read More »

จดหมายตอบกลับของธนาคารกรุงไทย กรณีการเข้าให้ข้อมูลข้อกังวลต่อการให้เงินกู้กรณีเขื่อนหลวงพระบางของเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง และแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพานิชย์ 6 แห่ง ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

Read More »