BECAUSE THE MEKONG IS THE MOTHER OF OUR COUNTRIES.
BECAUSE THE MEKONG IS THE MOTHER OF OUR COUNTRIES.
BECAUSE THE MEKONG IS THE MOTHER OF OUR COUNTRIES.
Previous
Next

เชิญทำข่าว และให้กำลังใจชาวแม่น้ำโขง-กลุ่มรักษ์เชียงของ ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำสั่ง กรณีคดีเขื่อนปากแบง (Pak Beng dam lawsuit at Thai ADministrative Court) บนแม่น้ำโขงสายประธาน แขวงอุดมไซ สปป.ลาว

Read More »

จดหมายตอบกลับของธนาคารกรุงไทย กรณีการเข้าให้ข้อมูลข้อกังวลต่อการให้เงินกู้กรณีเขื่อนหลวงพระบางของเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง และแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพานิชย์ 6 แห่ง ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

Read More »

จดหมายจากเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่อง สอบถามถึงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง บนแม่น้ำโขง และขอให้ทบทวนพิจารณาระงับการซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง

Read More »

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้ยุติแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง เขื่อนกั้นแม่น้ำโขงไม่จำเป็นต่อพลังงานไฟฟ้าของไทย 

Read More »