เอกสาร ข้อมูล แถลงการณ์

คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนสานะคาม ของสปป.ลาว ซึ่งกั้นแม่น้ำโขงสายประธาน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเขตประเทศไทย

Read More »