ไฟล์รายงานโครงการผันน้ำยวม-เขื่อนภูมิพล ฉบับไม่ถมดำ

– ฉบับหลัก เล่ม 1/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
– ฉบับหลัก เล่ม 2/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
– ฉบับหลัก เล่ม 3/3 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
– ฉบับภาคผนวก เล่ม 1/2 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
– ฉบับภาคผนวก เล่ม 2/2 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
– แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คลิกเพื่อดาวโหลด)
– ฉบับสรุปสำหรับผู้บริหาร (คลิกเพื่อดาวโหลด)

More to explorer