ย้อนฟังเสียงผู้ฟ้องคดีไซยะบุรี หลังศาลพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ย้อนฟังเสียงผู้ฟ้องคดีไซยะบุรี หลังศาลพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ครบรอบ 1 ปี หลังศาลตัดสินและ 10 ปีของการฟ้องศาลปกครองของชาวบ้าน 37 คน ในนามเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง

More to explorer