ข้อมูลโครงการเขื่อนและโรงไฟฟ้าถ่านหินและผู้ถือหุ้นที่ไทยรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว