ดาวน์โหลด Watershed, People’s Forum on Ecology

ข่าวดี! สำหรับผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย และผู้สนใจแม่น้ำโขง Watershed, People’s Forum on Ecology ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่. 1 มิถุนายน 2538 ถึง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดได้ทุกเล่มที่นี่

Watershed เป็นนิตยสารผู้บุกเบิกประเด็นแม่น้ำโขงตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นนิตยสาร ราย 4 เดือน ผลิตโดยโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (Toward Ecological Recovery and Regional Alliance : TERRA) ที่ทำหน้าที่เป็นเวทีอภิปรายถกเถียง เกี่ยวกับ การพัฒนาแม่น้ำโขง ความขัดแย้งด้านทรัพยากร วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการปกป้องระบบนิเวศ หัวข้อของแต่ละเล่มได้นำเสนอประเด็นขัดแย้งสำคัญ เช่น เขื่อนแม่น้ำโขง พลังงาน ที่ดิน ป่าไม้ ปลา ภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดยังคงมีบทบาทสำคัญในทุกวันนี้

GOOD NEWS for Mekong practitioners, researchers, students, and people interested in the Mekong region Watershed, People’s Forum on Ecology’s archive Vol. 1 No. 1 June 1995 to Vol. 12 No. 2 November 2008 posted here.

Watershed has been the Mekong pioneer magazine since 1995. The four monthly magazines were the debate forum on Mekong development, resource conflicts, local communities’ livelihood, and ecology protection. The theme of each volume has presented critical controversial issues such as the Mekong hydropower dam, Energy, Land, Forest, Fishery, Civil society, Participation, and Climate Change, which all are still playing crucial roles today.

Vol. 1 No. 1 June 1995
Vol. 1 No. 2 November 1995-February 1996
Vol. 1 No. 3 March – June 1996

Vol. 2 No. 1 July – October 1996
Vol. 2 No. 2 November 1996 – February 1997
Vol. 2 No. 3 March – June 1997

Vol. 3 No. 1 July – October 1997
Vol. 3 No. 2 November 1997 – February 1998
Vol. 3 No. 3 March – June 1998

Vol. 4 No. 1 July – October 1998
Vol. 4 No.2 November 1998 – Febuary 1999
Vol. 4 No. 3 March – June 1999

Vol. 5 No. 1 July – October 1999
Vol. 5 No. 2 November 1999 – February 2000
Vol. 5 No. 3 March – June 2000

Vol. 6 No. 1 July – October 2000
Vol. 6 No. 2 November 2000 – February 2001
Vol. 6 No. 3 March – June 2001

Vol. 7 No. 1 July – October 2001
Vol. 7 No. 2 November 2001 – February 2002
Vol. 7 No. 3 March – June 2002

Vol. 8 No. 1 July – October 2002
Vol. 8 No. 2 November 2002 – February 2003

Vol. 9 No. 1 July – October 2003
Vol. 9 No. 2 November 2003 – February 2004
Vol. 9 No. 3 March – June 2004

Vol. 10 No. 1 July–October 2004
Vol. 10 No. 2 November 2004 – June 2005

Vol. 11 No. 1 July – October 2005
Vol. 11 No. 2 November 2005 – June 2006

Vol. 12 No. 1 July 2006 – February 2007
Vol. 12 No. 2 March – October 2007
Vol. 12 No. 3 November 2008

More to explorer

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัดยื่นจดหมายถึง รมว.พลังงาน-ร้องทบทวนการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศในแผนพีดีพี 2024 ชี้เพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟ ย้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรง 

ขั้นตอนปรับแบบ-การศึกษาผลกระทบสุดท้ายใกล้แล้วเสร็จ เดินหน้าสร้างเขื่อนปากแบงกั้นโขง นักสิ่งแวดล้อมติงยังไม่ชัดเจนแก้ปัญหาผลกระทบข้ามแดน-น้ำเท้อหรือไม่ แนะธนาคารปล่อยสินเชื่อพิจารณาให้รอบคอบ MRC จัดประชุมเตรียมทำแอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์แม่น้ำโขง

นักสิ่งแวดล้อมทิเบตเผยต้นน้ำโขง-สาละวินกระทบหนักเหตุสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน-ธารน้ำแข็งละลายเร็วกว่าเดิม 3 เท่า-ผู้หญิง 18 ประเทศจัดประชุมเรียกร้องทุกฝ่ายร่วมหาทางออก