จดหมายจากเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ร้องให้ตรวจสอบกระบวนการในการเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนบนแม่น้ำโขง

จดหมายจากเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัด ลุ่มน้ำโขง ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐสภา, ร้องให้ตรวจสอบกระบวนการในการเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนบนแม่น้ำโขง คือ เขื่อนปากแบง ปากลายและหลวงพระบาง ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นในการรับซื้อไฟฟ้า การรับซื้อไฟฟ้าในราคาที่แพงกว่าปัจจุบัน และผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประชาชนไทยใน 8 จังหวัด

More to explorer