Our Gallery

gallery

เยาวชนรักษ์เชียงของกว่า 30 คน แสดงออกเพื่อคัดค้านโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง กลางผาเยีย

27/4/2017
กลุ่มเยาวชนรักษ์เชียงของกว่า 30 คน แสดงออกเพื่อคัดค้านโครงการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง กลางผาเยีย แก่งหินในระบบนิเวศคอนผีหลง กลางแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขณะที่วันนี้เรือสำรวจทางธรณีวิทยาของจีนสำรวจอยู่ที่บริเวณบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย