คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนสานะคาม ของสปป.ลาว ซึ่งกั้นแม่น้ำโขงสายประธาน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเขตประเทศไทย

Read More »

ทูตสหรัฐลงพื้นที่เชียงรายลุยสนามแม่น้ำโขง ประกาศช่วยสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ-ชี้หาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม “ครูตี๋”แนะให้ส่งเสริมศักยภาพชุมชน-เยาวชน

Read More »

สำรวจผลกระทบจากโครงการเขื่อนพูงอยกั้นโขงใกล้แดนไทย-หวั่นผลกระทบข้ามแดน ชาวบ้านเผยบริษัทสร้างเขื่อนจ่ายค่าชดเชยให้ 50 % นักอนุรักษ์จี้รัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อผลกระทบข้ามแดน

Read More »