เชิญทำข่าว และให้กำลังใจชาวแม่น้ำโขง-กลุ่มรักษ์เชียงของ ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำสั่ง กรณีคดีเขื่อนปากแบง (Pak Beng dam lawsuit at Thai ADministrative Court) บนแม่น้ำโขงสายประธาน แขวงอุดมไซ สปป.ลาว

Read More »

จดหมายตอบกลับของธนาคารกรุงไทย กรณีการเข้าให้ข้อมูลข้อกังวลต่อการให้เงินกู้กรณีเขื่อนหลวงพระบางของเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง และแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพานิชย์ 6 แห่ง ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

Read More »