MyMekong.org

Category: เอกสาร ข้อมูล แถลงการณ์

จดหมายตอบกลับของธนาคารกรุงไทย กรณีการเข้าให้ข้อมูลข้อกังวลต่อการให้เงินกู้กรณีเขื่อนหลวงพระบางของเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง และแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรม ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพานิชย์ 6 แห่ง ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

Read More »

จดหมายจากเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่อง สอบถามถึงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง บนแม่น้ำโขง และขอให้ทบทวนพิจารณาระงับการซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง

Read More »