คำประกาศของตัวแทนประชาชน 8 จังหวัดแม่น้ำโขง

เกือบ 3 ทศวรรษแล้ว ที่แม่น้ำโขงของเราเผชิญควา … Continue readingคำประกาศของตัวแทนประชาชน 8 จังหวัดแม่น้ำโขง

Posted on Leave a comment

คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนสานะคาม ของสปป.ลาว ซึ่งกั้นแม่น้ำโขงสายประธาน ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเขตประเทศไทย

สรุป  7 ปี การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อกรณีเขื่อนปากแบง

โดย เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง&n … Continue readingสรุป  7 ปี การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อกรณีเขื่อนปากแบง

ย้อนฟังเสียงผู้ฟ้องคดีไซยะบุรี หลังศาลพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ย้อนฟังเสียงผู้ฟ้องคดีไซยะบุรี หลังศาลพิพากษา … Continue readingย้อนฟังเสียงผู้ฟ้องคดีไซยะบุรี หลังศาลพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

องค์กรประชาสังคมออกแถลงการณ์เรียกร้องการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ประสบภัยเขื่อนลาวแตก

6 องค์กรภาคประชาสังคมประกอบด้วย KTNC Watch, M … Continue readingองค์กรประชาสังคมออกแถลงการณ์เรียกร้องการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ประสบภัยเขื่อนลาวแตก