จดหมายจากเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่อง สอบถามถึงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง บนแม่น้ำโขง และขอให้ทบทวนพิจารณาระงับการซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง  … Continue readingจดหมายจากเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่อง สอบถามถึงแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง บนแม่น้ำโขง และขอให้ทบทวนพิจารณาระงับการซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง

A letter of Thai Mekong People’s Network from Eight Provinces to Energy Ministry ad EGAT, requesting for information about the plan to purchase power from the Luang Prabang dam on the Mekong River and a demand to suspend the purchase of power from the Luang Prabang dam

[TRANSLATION] Thai Mekong People’s Network fr … Continue readingA letter of Thai Mekong People’s Network from Eight Provinces to Energy Ministry ad EGAT, requesting for information about the plan to purchase power from the Luang Prabang dam on the Mekong River and a demand to suspend the purchase of power from the Luang Prabang dam