แถลงการณ์เรียกร้องจีนยอมรับปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนจากเขื่อนจีนตอนบน

เป็นเวลามากกว่ายี่สิบปีแล้ว จากการเฝ้าสังเกตส … Continue readingแถลงการณ์เรียกร้องจีนยอมรับปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนจากเขื่อนจีนตอนบน