กระทรวงพลังงานส่งจดหมายแจ้งเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ยังไม่มีการซื้อขายไฟฟ้าจาก 4 เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 กระทรวงพลังงานได้ … Continue readingกระทรวงพลังงานส่งจดหมายแจ้งเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ยังไม่มีการซื้อขายไฟฟ้าจาก 4 เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก