แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้ยุติแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง เขื่อนกั้นแม่น้ำโขงไม่จำเป็นต่อพลังงานไฟฟ้าของไทย 

7 เมษายน 2563  ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านม … Continue readingแถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้ยุติแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนหลวงพระบาง เขื่อนกั้นแม่น้ำโขงไม่จำเป็นต่อพลังงานไฟฟ้าของไทย