รายงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญว่าด้วย ‘การทบทวนการออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี’ Expert Commentary on the ‘Review of Design Changes Made for the Xayaburi Hydropower Project’

ในรายงานนี้ International Rivers ได้ให้ผู้เชี … Continue readingรายงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญว่าด้วย ‘การทบทวนการออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี’ Expert Commentary on the ‘Review of Design Changes Made for the Xayaburi Hydropower Project’