จดหมายคัดค้านโครงการผันน้ำยวม/สาละวิน-เจ้าพระยา ผ่านป่าสมบูรณ์

สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอ … Continue readingจดหมายคัดค้านโครงการผันน้ำยวม/สาละวิน-เจ้าพระยา ผ่านป่าสมบูรณ์

Posted on