จดหมาย ถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรณีการทบทวนแผนพลังงานไฟฟ้า (PDP)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เครือข่ายชาวบ้านและ … Continue readingจดหมาย ถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรณีการทบทวนแผนพลังงานไฟฟ้า (PDP)

Posted on