เขื่อนไซยบุรีคืบหน้า 90%

สำนักข่าวเวียงจันท์ไทม์ รายงานวันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2067) ว่า ผู้พัฒนาโครงการยืนยันว่าการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีที่กำลังก่อสร้างบนแม่น้ำโขงสายหลักคืบหน้าไปกว่า 90 % และจะเริ่มส่งไฟฟ้า


ตามสัญญาสัมปทานในปีหน้า โดยนายบุนยัง วอละจิต ประธานประเทศและเลขาธิการทั่วไปของพรรคปฎิวัติประชาชนลาว สปป.ลาว และตัวแทนหลายส่วนได้ไปเยือนพื้นที่หัวงานเขื่อนไซยะบุรีที่มีมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านล้านเหรียญสหรัฐที่แขวงไซยะบุรี ในระหว่างการไปเปิดงานประเพณี “บุญช้าง” ประจำปี


นายอนุภาพ วงศ์ละคร ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์จำกัด กล่าวต่อประธานประเทศว่า เขื่อนจะสามารถผลิตไฟฟ้าขายได้ในปี 2019 ซึ่งพลังงานกว่า 95%ของกำลังการผลิต 1285 เมกกะวัตต์จะส่งไปขายให้กับกฟผ.ประเทศไทย และพลังงานไฟฟ้า 5% จะส่งขายภายในประเทศ


ตลอดสัญญาสัมปทานกว่า 29 ปี โครงการคาดว่าจะมีรายได้กว่า 4หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้พัฒนาโครงการได้ก่อสร้างทางเสำหรับรือผ่านขนาด 500 ตัน และมีการนำเทคโนโลยีระดับโลกมาปรับใช้ในการก่อสร้างเพื่อให้ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลสามารถไหลผ่านได้
“เนื่องจากเป็นเขื่อนแบบน้ำไหลผ่าน ปริมาณน้ำ 4000 ลบ/วินาที สามารถที่ไหลผ่านเขื่อนได้ โดยประมาณการ” นายอนุภาพได้รายงานต่อประธานบุนยัง


ผู้พัฒนากล่าวว่า ได้มีการพัฒนาทางปลาผ่านธรรมาชาติที่ทำให้ปลาสามารถอพยพขึ้นลงได้ทั้งตอนบนและตอนล่างของแม่น้ำ นอกจากนี้หัวปั่นไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับปลาก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่ปลาหลายสายพันธุ์สามารถที่จะอพยพลงไปตอนล่างของแม่น้ำได้


ขณะเดียวกัน โครงสร้างของเขื่อนได้มีการออกแบบการปล่อยให้ตะกอนไหลผ่านได้ มีการศึกษาชี้ว่า มีตะกอนลอยในน้ำกว่า 97% ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำโขงและปัจจุบันตะกอนแขวนลอยเหล่านี้ก็ยังไหลผ่านไปได้ นายอนุภาพกล่าวกับสำนักข่าวเวียงจันทน์ไทม์ก่อนหน้านี้ มีตะกอนหนักเพียง 3 % เท่านั้นที่ต้องจมอยู่แต่เขื่อนก็มีระบบเปิดระบายตะกอน

นายอนุภาพยืนยันกับประธานบุนยังว่า โครงการได้จ่ายค่าชดเชยแก่ชาวบ้านหลายพันครัวเรือน และได้มีการฝึกอบรมกิจกรรมเสริมรายได้ให้กับชาวบ้าน เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์, เกษตรกรรม, การทอผ้าและการแปรรูปอาหารภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภันฑ์ ขณะนี้ประชาชนสามารถมีรายได้เฉลียเพื่มขึ้นประมาณ 10-15 ล้านกีบต่อปี

ที่มา http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Xayaboury.php

More to explorer