ชาวบ้านเก็บปลาตายจำนวนมาก จากเหตุการเขื่อนน้ำอ้าวแตก นักสิ่งแวดล้อมห่วงผลกระทบ


สำนักข่าวโทละโข่ง ของลาว รายวงานเมื่อวันศุกร์( 15 กันยายน 2560) ว่า จากเหตุการณ์ที่เขื่อนน้ำอ้าวแตกเมื่อบ่ายวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบหนักต่อสิ่งปลูกสร้างของประชาชนและไร่นา สวนของชาวบ้าน ซึ่งทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างก็พร้อมที่จะชดเชยและช่วยเหลือ โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางหน่วยงานภาครัฐ


อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของประชาชนก็คือสภาพของแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีปลาตายจำนวนมากหลังจากที่เขื่อนแตก ซึ่งมีทั้งปลาขนาดใหญ่และเล็กและปลาที่ใกล้จะสูญพันธฺุ์ในเขตนั้น นักสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นว่า ผลกระทบในครั้งนี้ว่าร้ายแรงมากกับสภาพแวดล้อมของแม่น้ำสายนี้และอาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นฟูให้เป็นเหมือนเดิมได้ โดยเฉพาะพันธฺุ์ปลาที่ตายไปจากสภาพน้ำขุ่นจากดินตะกอน เศษซากไม้ ทำให้ปลาหายใจไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงยากที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองแหล่งน้ำ ตรวจสอบอย่างจริงจังและหาทางเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทางบริษัทที่ก่อสร้างเขื่อนก็ต้องได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะแม่น้ำสายนี้ คือชีวิตของประชาชนในหลายหมู่บ้าน


อนึ่ง เขื่อนแห่งนี้กำลังก่อสร้างโดยบริษัทโพธิ์ทอง อินเตอร์กรุ๊ป เขื่อนตั้งอยู่ที่เมืองท่าโทน แขวงเซียงขวาง และตัวแทนบริษัทให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทม์วันนี้ว่า ยังไม่ได้รับรายงานจากชาวบ้านและหน่วยงานท้องถ่ินจึงยังไม่สามารถให้คำตอบเรื่องการชดเชยใดๆ ได้

ที่มา http://www.tholakhong.com/2017/09/dam_15.html

More to explorer