แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ หยุดโครงการเขื่อนท่าแซะ หยุดคุกคาม พี่น้องกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ

25 กุมภาพันธ์ 2560

จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ได้ร่วมกันออกมาปกป้องและแสดงการคัดค้านการรื้อฟืนโครงการเขื่อนท่าแซะ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยเกิดเหตุการณ์ ทหารจาก มทบ.ที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้เข้าไปในพื้นที่และเชิญตัวแกนนำ 15 คน ที่แสดงเจตนาว่าคัดค้านเขื่อนท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 ก.พ. 2560 ช่วงเวลา 20.00 น และต่อมามีเหตุการณ์การสกัดกั้นชาวบ้านไม่ให้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ในเย็นวันที่ 20 ก.พ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นการคุกคามสิทธิของชาวบ้านในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ต่อมาในวันที่ 24 ก.พ. 2560 มีการเกณฑ์คนสนับสนุนเขื่อนท่าแซะ โดยสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ท่าแซะ อ.เมือง และอ.ปะทิว เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นอกจากนั้นแล้วยังมีการส่งทหารลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนท่าแซะอยู่ตลอดเวลา

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.ถึง ปัจจุบันกองกำลังของทหารจากมทบ.ที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ และฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชุมพร ยังคงมีการปฏิบัติการข่มขู่ คุกคาม ขัดขวาง และละเมิดสิทธิชุมชน ต่อกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าตรงกันข้ามกับการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้สนับสนุนและเชียร์เขื่อน ที่ยอมให้มีการชุมนุมเคลื่อนไหวอย่างโจ่งแจ้ง

เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า “รัฐกำลังเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน ต่อผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านโครงการ” ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน การกระทำเหล่านี้กำลังจะนำไปสู่ความแตกแยกและความเกลียดชังของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยกันเอง โดยใช้เงื่อนไขการผลักดันการสร้างเขื่อนท่าแซะ โดยไม่ฟังเสียงชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบ และข้อมูลเชิงวิชาการในการตัดสินใจ แต่เป็นการผลักดันโครงการด้วยการใช้อำนาจของทหารและอำนาจจากฝ่ายปกครองในจังหวัด

หากรัฐบาลยังขาดการรับฟังเสียงของประชาชน และใช้วิธีการ ผลักดันโครงการทำให้เกิดความขัดแย้งของชุมชน นำไปสู่ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น โครงการเขื่อนท่าแซะจะสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการทำลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ทั้งหมดนี้คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทำลายชาติ บ้านเมือง

ดังนั้นเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ จึงเรียกร้องให้

1.ยกเลิกโครงการเขื่อนท่าแซะ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

2.ยุติการคุกคาม ข่มขู่ ขัดขวาง สิทธิ และเสรีภาพ ของประชาชนผู้เข้าร่วมเรียกร้องคัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ

3.หยุดยุยง ปลุกปั่น และการทำงานที่เป็นสองมาตรฐานของทหารและหน่วยงานปกครองจังหวัดชุมพร เราในนามเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ และภาคีฯ จะร่วมกับพี่น้องกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ คัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ และร่วมต่อสู้จนถึงที่สุด ด้วยความสมานฉันท์ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ

รายชื่อแนบท้าย คัดค้านโครงการเขื่อนท่าแซะ
ลงชื่อในนามองค์กร และ เครือข่าย
1.เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ (คปน)
2.สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (MCI)
3.มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)Thai-Water Partnership 4.สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
5.สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
6 เครืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง – ล้านนา
7.เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแจ่มตอนบน ต.แม่นาจร จ.เชียงใหม่
8.เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมภู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
9 กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
10 กลุ่มตะกอนยม

More to explorer