2 ปีหลังเขื่อนแตก ยืนหยัดเรียกร้องความยุติธรรม

Credit Photo Mekong Watch

กรุงเทพฯ, 23 กรกฎาคม 2020 – สองปีที่ผ่านมา วันนี้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายไปอย่างน้อย 70 คนและกว่า 7000 คน ไร้ที่อยู่อาศัยเมื่อเขื่อนพังถล่มในลาว บ้านเรือน ครอบครัวและทั้งบ้านทั้งหมดจมอยู่ภายใต้กำแพงน้ำ ในวันครบรอบสองปีของภัยพิบัติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบยังไม่เห็นความยุติธรรม

โครงการเซเปียน – เซน้ำน้อย ขณะนี้การดำเนินงานและการส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศไทยแล้ว การพังทลายของเขื่อนทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยในการก่อสร้างโครงการ โดยผู้พัฒนาโครงการผลักดันให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจสร้างภาระผูกพันตามสัญญาและเริ่มสร้างรายได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2563 

ในขณะเดียวกัน ผู้คนหลายพันคนที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว บ้าน ที่ดินและวิถีชีวิต ในโศกนาฏกรรมนี้ยังคงอยู่ในสภาพที่ยากลำบากและไม่มีคำตอบหรือความรับผิดชอบจากผู้ที่รับผิดชอบต่อภัยพิบัติ ครอบครัวผู้พลัดถิ่นยังคงอาศัยอยู่ในบ้านพักชั่วคราว และเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหาร และการเข้าถึงแหล่งน้ำที่เหมาะกับสภาพพื้นที่  หลายคนยังไม่ได้รับการชดเชยเต็มจำนวนจากการความเสียหายและการสูญเสีย ผลกระทบดังกล่าวข้ามชายแดนในประเทศกัมพูชา ทำให้น้ำท่วมจากการพังของเขื่อนส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคนและทำลายบ้านและทรัพย์สิน และไม่มีการรับรู้อย่างเป็นทางการถึงความเสียหายหรือค่าชดเชยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ

“ผู้รอดชีวิตจากการพังของเขื่อนยังคงเผชิญกับความยากลำบากและความไม่แน่นอนในอนาคต” มอรีน แฮร์ริส ผู้อำนวยการโครงการของ International Rivers กล่าว “ค่าชดเชยสำหรับผู้รอดชีวิตจะต้องเพียงพอที่จะครอบคลุมความสูญเสียและเสียหายทั้งหมด และรวมถึงกระบวนการเรียกร้องที่น่าเชื่อถือ เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ กระบวนการควรมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรมและรวมถึงการป้องกันการตอบโต้”

“ข้อมูลที่อยู่รอบ ๆ สาเหตุของภัยพิบัติ Xe Pian-Xe Namnoy ยังคงไม่ชัดเจน รายงานจากผู้เชี่ยวชาญอิสระของรัฐบาลลาวชี้ให้เห็นถึงปัญหาการก่อสร้างเมื่อเกิดการพังของเขื่อน ผู้พัฒนาโครงการปฏิเสธข้อค้นพบของรายงาน แต่ไม่สามารถให้คำอธิบายเชิงหลักฐานอื่นใดได้ การดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการและการขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเสริมวัสดุทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างและภัยคุกคามจากความล้มเหลวอื่น ๆ 

“แม้ว่า สันเขื่อนย่อย D ที่แตกพังจะถูกแทนที่ แต่ Saddle Dams E และ F ที่ไม่มั่นคงเท่ากันนั้นยังไม่ได้ทดแทนในช่วงกลางปี ​​2020 โดยไม่มีคำอธิบายจาก บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของลาว นาย ริชารด์ มีฮาน  ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนและ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กล่าว “ ไม่น่าเชื่อว่า โครงการจะสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยจนกว่าสันเขื่อนจะถูกซ่อมเสร็จ”


นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการจ่ายเงินประกันของโครงการ ค่าใช้จ่ายจากการบริจาค และกองทุนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม วิธีการกำหนดและจัดสรรค่าชดเชยและการจัดหาที่ดินและที่อยู่อาศัยใหม่

“แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเรียกร้องให้บริษัทไทยเคารพสิทธิมนุษยชนไม่ว่าพวกเขาจะดำเนินธุรกิจในประเทศใด” ไพรินทร์ เสาะสาย ฝ่ายรณรงค์ประเทศไทย แห่งองค์กรแม่น้ำนานาชาติ กล่าว “นักลงทุนและสถาบันการเงินของไทยจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขและเยียวยา”

องค์กรภาคประชาสังคมที่ติดตามการพังของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย ได้พยายามติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในโครงการ รวมถึงผู้พัฒนาโครงการ ผู้ลงทุน สถาบันการเงินและตัวแทนบริษัทประกัน  ด้วยการหาคำตอบทางจดหมาย  การเจรจา และการส่งบุคคลไปยังสำนักงานใหญ่ แต่ผลได้รับการตอบกลับอย่างจำกัดจนถึงปัจจุบัน จดหมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหลายฉบับได้ส่งถึงรัฐบาลของลาว เกาหลีและไทย  บริษัทและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องในโครงการเมื่อเดือนเมษายน 2563 เรียกร้องให้พวกเขาจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องต่อผู้รอดชีวิตจากการกรณีเขื่อนแตก แต่มิได้รับคำตอบ

“เราขอเรียกร้องให้นักพัฒนาโครงการและผู้สนับสนุนด้านการเงินรับผิดชอบต่อความสูญเสียและความอยุติธรรมโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบและสมาชิกที่เกี่ยวข้องของภาคประชาสังคม” ยูกะ คิกุจิ ผู้อำนวยการแม่น้ำโขงวอทช์ กล่าว “ต้องมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและการจัดสรรเงินอย่างโปร่งใส เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นว่า พวกเขาจะสนับสนุนชาวบ้านอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟูและรักษาอนาคตอย่างมีศักดิ์ศรีไว้”

More to explorer