ชาวบ้านผู้อพยพจากเขื่อนไซยะบุรี มีรายได้สูงขึ้น

แรงงานในเขื่อนไซยะ
สำนักข่าวเวียงจันทร์ไทม รายงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ว่า ชาวบ้านผู้อพยพโยกย้ายจากโครงการเขื่อนไซยะบุรี มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพและโอกาสที่เสนอให้โดยโครงการ

บริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์ ผู้พัฒนาโครงการกล่าวว่า ตัวชี้วัดหนึ่งแสดงว่าเห็นว่า มีหมู่บ้านที่ต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อน 15 หมู่บ้าน และพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวบ้านนาตอใหญ่ หมู่บ้านโยกย้ายแห่งใหม่ ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยรัฐบาลลาว

นาย อนุภาพ วงศ์ละคร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการและบำรุงรักษา โครงการเขื่อนไซยะบุรี รายงานสถานการณ์ให้กับ ดร.กูอีด คับเปลี ตัวแทนที่ปรึกษาต่างประเทศของรัฐบาลลาวจากสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างการลงพื้นที่เชื่อนไซยะบุรี โดย นายอนุภาพ กล่าวว่า รัฐบาลลาวได้กำหนดเป้าหมายว่า แต่ละครอบครัวจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,800 เหรียญสหรัฐ หรือ 16 ล้านกีบ หรือ 68,000 บาทต่อปี แต่ปรากฎว่า รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวบ้านนาตอใหญ่ แต่ละครอบครัวเพื่มสูงมากขึ้นถึง 268,000 บาท ในปี 2014 ที่ผ่านมา จากตารางที่ได้นำเสนอจะพบว่า รายได้ของชาวบ้านเพิ่มสูงเรื่อยๆ จาก 68,000 บาท ตั้งแต่ ปี 2012 ปีเริ่มก่อสร้างโครงการ เพิ่มเป็น 140,000 บาท ในปี 2013 และ 280,000 บาทในปี 2014

กิจกรรมส่งเสริมรายได้ที่ริเริ่มโดยโครงการ ได้ช่วยให้ชาวบ้านผู้อพยพมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็น 2 เท่าด้วยโอกาสการจ้างงานในการสร้างเขื่อนซึ่งทำให้รายได้ของชาวบ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มีคนงานในเขื่อนกว่า 8,000 คน และ 60 % เป็นคนลาว คนไทย 30% และอีก 10 % เป็นต่างประเทศ

sidebyside03-1024x341 as Smart Object-1
ชาวบ้าน 612 ครอบครัวใน 15 หมู่บ้าน มาจาก 6 หมู่บ้านในจังหวัดไซยะบุรี และ 9 หมู่บ้านในจังหวัดหลวงพระบางที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้
มีการสร้างบ้านใหม่ให้ชาวบ้าน 664 หลัง พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดอวก ที่ดินและเงินค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าชดเชยตั้งแต่การโยกย้าย
โครงการได้ทำโครงการฟื้นฟูและพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนให้กับชาวบ้าน เช่นส่งเสริมการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

ขณะนี้โครงการได้ก่อสร้างมากถึง 50 % แล้วและจะเริ่มดำเนินการในปี 2019 และจะส่งไฟฟ้า 95% ขายให้กับประเทศไทย ในสัญญา 29 ปี คาดว่ารัฐบาลลาวจะมีรายได้จากขายไฟฟ้าจะสูงถึง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่นางสาว เอมี เทรนเดม ผู้อำนวยการสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรแม่น้ำนานาชาติ กล่าวว่า ตัวเลขและจำนวนผู้อพยพไม่มีความแน่นอน ในรายงานผลกระทบทางสังคมและแผนการอพยพโยกย้ายระบุว่า มีจำนวนผู้อพยพจำนวน 460 ครัวเรือน

ที่มา:Villagers displaced by Xayaboury dam enjoy higher incomes
Vientiane Times, October 14, 2015.

NO COMMENTS

Leave a Reply