ร่วมลงชื่อจดหมายถึงนายก 4 ประเทศลุ่มน้ำโขงทบทวนเขื่อนดอนสะโฮง

กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขตร้อน Rainforest Rescue ชวนเพื่อนๆ ที่รักแม่น้ำโขง ร่วมลงชื่อจดหมายถึง นายก 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง ให้ทบทวนเขื่อนดอนสะโฮง ที่จะปิดแม่น้ำโขง ณ มหานทีสีพันดอน

ลงชื่อได้ที่ https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/979/the-mekong-river-means-life-stop-the-don-sahong-damDonsahong01-SM

NO COMMENTS

Leave a Reply