แถลงการณ์ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง หนองคาย – บึงกาฬ

16 ธันวาคม 2557

วันนี้ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย มีการจัดประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนดอนสะโฮง โดยจัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538 ว่าประเทศที่จะสร้างเขื่อนที่จะกั้นแม่น้ำโขงสายหลักจะต้องมีการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับประเทศอื่น ก่อนที่จะดำเนินโครงการได้ นับเป็นเขื่อนแห่งที่ 2 ที่กำลังจะมีการก่อสร้างกั้นแม่น้ำโขงสายหลัก

พวกเราประชาชนลุ่มน้ำโขง คนปลูกผักริมโขง ชาวนา ผู้ใช้น้ำ คนหาปลา คนเลี้ยงปลา พ่อค้า คนขับเรือส่งสินค้าข้ามฟาก มีความห่วงกังวลใจและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้เกิดขึ้นอีก เนื่องจามากกว่าสิบปีแล้วที่พวกเรากระทบจากการสร้างเขื่อนต้นแม่น้ำโขงในประเทศจีน จำนวน 6 แห่ง ผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้น ในภาวะ “น้ำขึ้นฤดูแล้ง น้ำแห้งฤดูฝน” นั้นได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของพวกเรามาตลอด โดยเฉพาะเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ระดับน้ำโขงเอ่อท่วมขึ้นมากกว่า 5 เมตรภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ยิ่งย้ำชัดถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะหนักหนามากขึ้นต่อพวกเรา ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ไร้เงาผู้รับผิดชอบ

ปัจจุบันนี้ยังจะมีการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงขึ้นอีก พวกเราชาวน้ำโขงคงประสบภาวะหนักมากขึ้น เพราะพวกเรากำลังอยู่ในอ่างเก็บน้ำที่ถูกปิดหัวด้วย “เขื่อนไซยะบุรี” ปิดท้ายด้วย “เขื่อนดอนสะโฮง” ถึงแม้ว่าทางเจ้าของโครงการจะอ้างว่า “เขื่อนไม่ได้ปิดลำน้ำโขง” แต่เขื่อนกำลังจะปิดช่องทางที่ปลาแม่น้ำโขงว่ายจากปากแม่น้ำโขงที่เวียดนาม ทะเลสาบเขมร ลำน้ำสาขาได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายความมั่นคงทางอาหารของพวกเราประชาชนลุ่มน้ำโขงให้หนักยิ่งขึ้น

พวกเรามีจุดยืนชัดเจนที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง และขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและรัฐบาลกลางปกป้องสิทธิของประชาชนไทย เลิกเกรงใจเพื่อนบ้านและกลุ่มทุน มีจุดยืนเรื่องความถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อปกป้องผลประโยชน์อันสูงสุดของประชาชนไทย เพระแม่น้ำโขงคือแม่น้ำไร้พรมแดนและเป็นของประชาชนทุกคน

NO COMMENTS

Leave a Reply