คลิประทึก เขื่อนน้ำอ้าวแตก


วีดีโอจาก www.youtube.com/watch?v=9ZlYBf2TqOw

หลังจากที่มีข่าวเขื่อนน้ำอ้าวในลาว แตกเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ในโลกออนไลน์ของประเทศลาว มีการดพสต์คลิปเหตุการณ์เขื่อนแตก ซึ่งมีผู้ชมเกือบ 100,000 วิวแล้ว และมีการแสดงความเห็นต่อความห่วงใยของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากมาย

เขื่อนนี้ตั้งอยู่บริเวณเมืองท่าไซ แขวงเซียงขวางของลาว เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนน้ำเงี้ยบ 2 ที่กำลังก่อสร้างได้ประมาณ 70 % โดยบริษัทโพธิ์ทอง อินเตอร์ กรุ๊ป ขณะนี้ทางหน่วยงานท้องถ่ินกำลังสำรวจความเสียหายทีเ่กิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่และทางสิ่งแวดล้อม ขณะที่เมื่อวานมีรายงานข่าวว่า มีปลาตายในแม่น้ำจำนวนมาก ซึ่งประชาชนได้เก็บปลาเหล่านั้นมาบริโภค คาดว่าเขื่อนแตกในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักชาวบ้านในพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพันธุ์ปลา และคาดว่าต้องใช้งบประมาณและระยะเวลายาวนานกว่าจะฟื้นฟูได้

NO COMMENTS

Leave a Reply