รักษ์เชียงของมอง “จีน” จากรูปธรรม “ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง”

krutee

ครูตี๋ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของเรื่องจีน

หากเรามองภาพใหญ่สิบกว่าปีผ่านมาเห็นแล้วว่าจีนมุ่งลงใต้อยู่ตลอด เป็นยุทธศาสตร์ การลงมาของจีนเป็นเรื่องที่มีผลต่อประเทศท้ายน้ำแน่นอน ลงมาทางบกและทางน้ำ มันจะเกิดผลดีผลเสียมากมาย เพราะจีนมีเป้าหมายต้องการรุกทางเศรษฐกิจ จีนต้องการออกสู่อาเซียน เป็น “การพัวพันอย่างสร้างสรรค์” จีนเข้ามาช่วยเหลือ แต่ก็รุกทางเศรษฐกิจ ทางนโยบาย ทางพื้นที่เองเราก็พบว่าเอกชนจีนเข้ามากมายมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร การค้าขาย การรุกเข้าชมาของจีนสู่ประเทศลุ่มน้ำโขงเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเน้นเศรษฐกิจ แต่ลืมสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดผลกระทบกับประชาชน คนเล็กคนน้อย คนชายขอบ การรุกของจีน เราเห็นว่าการค้าก็มาร่วมกับทุนใหญ่ในประเทศ แต่เกิดผลเดือดร้อนต่อคนข้างล่าง จีนต้องการเข้ามาสร้างพื้นที่ผลิตอาหาร ส่งคนในประเทศจีนออกมา มาแย่งชิงพื้นที่ในการเกษตร ทั้งกว้านซื้อ และเช่าที่ดินโดยจีน เราเห็นการใช้ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ ใช้ทรัพยากรมาก มีผลต่อสุขภาพ สุขภาวะ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ผลกระทบนี้เราเห็นได้ชัดเจน

ปัจจุบันมีถนนเชื่อมสู่จีน คือถนน R3A ผ่านลาวและข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 มุ่งตรงเข้าสู่ไทย เป็นถนนที่เอาผลผลิตจากประเทศลุ่มน้ำโขงส่งกลับไปจีน แต่จีนยังไม่พอ เพราะจีนต้องการดินเรือทางน้ำโขง ซึ่งเห็นว่ามีต้นทุนถูกที่สุดเพราะเอาเรือใหญ่ล่องมา เป็นผลกระโยชน์โดยตรงของจีนเพียงฝ่ายเดียว เพราะถนน R3A นั้นยังมีประโยชน์ร่วมกัน แต่การใข้น้ำโขงเพื่อการเดินเรือนั้น จีนได้ประโยชน์ไปตรงๆ ขณะที่คนที่เสียคือประชาชนในลุ่มน้ำโขงทั้งหมด จีนบอกว่าปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือเพื่อการค้า แต่หากเราศึกษาให้ชัด เราจะพบว่าแก่งหินแม่น้ำโขงมีความสำคัญที่สุด หากสูญเสียไป เอาแก่งหินอกไป แม่น้ำโขงต้องตายแน่นอน ความคุ้มค่าในการระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขงนั้นตอบได้ว่าไม่คุ้มแน่นอน

การระเบิดแก่งเพื่อเอาเรือใหญ่มาเดินในแม่น้ำโขงจากจีนถึงหลวงพระบาง จะเกิดอะไรขึ้น? ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมด แม่น้ำจะถูกเปลี่ยนไปเป็นของจีนอย่างเบ็ดเสร็จ สำหรับเราแล้วไม่คุ้มค่าสักอย่าง คนได้คนเดียวคือจีน เวลานี้จีนคุมแม่น้ำโขงโด้โดยตรงอยู่แล้วเพราะเขื่อน แล้วจะยังจะมาเดินเรืออีกเขาควบคุมทั้งหมด

หากมองสถานการณ์ขณะนี้ ทางเหนือเราเรียกว่า ไก่เจ้าเล้าเปิดประตูให้ตัวอีเห็นเข้ามากินไก่หมดเล้า แล้วประเทศชาติจะเหลืออะไร หากผู้นำไม่ปกป้องประโยชน์ของประชาชน รัฐเปิดทางให้ทุนเข้ามากินในบ้านสบาย ปล่อยไปอย่างนี้สุดท้ายประชาชนคงไม่เหลืออะไร

krutee2
สิ่งสำคัญคือ ปัญหาการทำลายทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นปัญหาผลกระทบของคนในแผ่นดิน ไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง

ภาพรวมแม่น้ำโขง การจัดการแม่น้ำนานาชาติสายนี้ ต้องมีการทบทวนได้แล้ว เพราะเวลานี้ไม่มีกลไกใดๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้การแก้ไขปัญหา ทุกฝ่ายต่างยืนดูกันเฉยๆ ทั้งที่เห็นปัญหาอยู่ต่อหน้า รัฐไทยเองก็ไม่ได้มีจุดยืนใดๆ ในการรับรู้หรือแก้ปัญหา

เมื่อหน้าแล้งปีที่แล้ว จีนประกาศว่าระบายน้ำจากเขื่อนแม่น้ำโขงลงมาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นการออกข่าวให้แสดงว่าจีนได้ช่วยแก้ปัญหาให้แล้ว แต่จริงๆ ปัญหาตลอดมาสิบกว่าปีอยู่ที่จีน เขื่อนแม่น้ำโขง 6-7 แห่งในขณะนี้ก็เขื่อนจีน ระเบิดเกาะแก่งเพื่อการเดินเรือขนาดใหญ่ ใครล่ะ ก็จีน

ผมว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้อรู้จักจีนมากกว่านี้ ว่าการลงใต้ของเขาเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง จะปล่อยให้รัฐอย่างเดียวคงไม่ไหวเพราะรัฐก็อาจไม่เห็น แต่ประชนอยู่ในท้องถิ่นเห็นชัดเจน

จีนบอกว่าเขื่อนช่วยปล่อยน้ำระบายลงมาให้ประเทศท้ายน้ำ รัฐบาลบอกว่าดีใจ จะมองชั้นเดียวแบบนี้ผมว่าคงไม่ได้ บอกว่าจีนใจดี ทำให้เห็นเลยว่ารัฐยังไม่เข้าใจ ไม่เท่าทั้นจีน ไม่รู้ว่าจีนคิดอะไรอยู่ ว่าสิ่งสิ่งกำลังเกิดขึ้นเป็นสัญญาณอะไร

NO COMMENTS

Leave a Reply