รู้มั้ยครับ ? น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่แม่น้ำโขง

13518037_926575190805366_1901928265_o

เว็บไซต์ฐานข้อมูลน้ำตกโลก www.worldwaterfalldatabase.com ระบุว่ากลุ่มน้ำตกและแก่งบนแม่น้ำโขงที่เมืองโขง ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นน้ำตกมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสัก ภาคใต้ของลาว ติดชายแดนกัมพูชา บริเวณนี้เป็นช่วงที่แม่น้ำโขงแผ่ขยายออกเป็น 7 ช่องน้ำหลักที่ชาวลาวเรียกว่า “ฮู” และร่องน้ำอีกนับร้อยแขนง สายน้ำโขงไหลบ่าด้วยปริมาณน้ำมหาศาล น้ำตกเมืองโขงกินอาณาบริเวณจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งประมาณ 10 กิโลเมตร ระดับความสูงของน้ำตกที่สูงสุดคือ 13.7 เมตร โดยส่วนใหญ่เป็นแก่งต่าง ๆ มากมาย

13499937_926575130805372_993332696_o (1)
เว็บไซต์ฐานข้อมูลน้ำตกโลกระบุว่ากลุ่มน้ำตกเมืองโขง ได้รับการรับรองว่ามีความกว้างที่กว้างที่สุดในโลก รวมความกว้าง 10,783 เมตร มีแก่งและน้ำตกที่สำคัญ เช่น น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกหลี่ผี หรือตาดสมพะมิต ซึ่งมีความงดงามและระบบนิเวศที่สลับซับซ้อน ช่องน้ำหรือ ฮู ต่างๆ 7 ช่อง หลัก อาทิ ฮูพะเพ็ง ฮูสะดำ ฮูสะโฮง (กำลังมีการก่อสร้างเขื่อน) ฮูซ้างเผือก เป็นต้น
13493513_926575280805357_519457314_o

บริเวณดังกล่าว มีชื่อเรียกว่าสีพันดอน (4,000 islands) ซึ่งประกอบด้วยเกาะ หรือที่ชาวลาวเรียกว่า ดอน ขนาดน้อยใหญ่นับพันเกาะ มีเกาะใหญ่ที่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ อาทิ ดอนพะเพ็ง ดอนสะดำ ดอนสะโฮง (ประชาชนส่วนหนึ่งถูกอพยพแล้วเนื่องจากก่อสร้างเขื่อน) ดอนคอน ดอนเดด เป็นต้น

รูปเหล่านี้คือมุมต่างๆ ของ “น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ที่แม่น้ำโขงของเราครับ

13467329_926575250805360_1361332842_o

13493145_926575254138693_524040781_o

13509422_926575174138701_2108249935_o (1)

13509391_926575114138707_60042949_o (1)

NO COMMENTS

Leave a Reply