ชาวบ้านนับพันร่วมพิธีขับไล่ความชั่วร้ายพ้นแม่น้ำโขง คนเชียงของจัดใหญ่งานเจริญพระพุทธมนต์ “ครู ตี๋”ชี้เหตุนโยบายมุ่งลงใต้ของจีนสร้างผลกระทบมากมาย

CK17.04.16A
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา15.30 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย ได้มีการจัดงานเจริญพระพุทธมนต์เพื่อแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานวันสงกรานต์ ของอำเภอเชียงของโดยมีการแห่ขบวนเรือก ลางลำน้ำโขงกว่า 40 ลำ และมีพระสงฆ์กว่า 50 รูป สวดมนต์กลางลำน้ำโขง การลอยกระทงดอกไม้ และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีประชาชนเข้า ร่วมกว่า 1 พันคนทั้งบนเรือและชมอยู่ริมน้ำ โดยเฉพาะช่วงที่ท่าผาถ่านซึ่งมีงานแข่งพายเรือยาว ทั้งนี้ขบวนเรือได้ประดับตุงทุกลำและจัดรูปขบวนอย่างสวยงาม โดยเป็นเรือของประชาชนและหน่วย งานต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงและเป็นครั้งแรกที่ชุมชนเชียงของได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้

CK17.04.2016.1
นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้ เพื่อให้เห็นว่าคนท้องถิ่น มีความเคารพกับแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงและให้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น โดยงานในช่วง บ่ายที่มีพระสงฆ์ และชาวบ้าน ร่วมกันโปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อเป็นเคล็ดของคนท้องถิ่นที่เชื่อว่าจะ ทำให้สิ่งไม่ดีไม่งาม สิ่งชั่วร้ายที่ทำให้แม่น้ำโขงเจ็บป่วย ไม่มาย่างกราย และต้องการเรียกร้องให้ ทำให้คนที่มุ่งในการพัฒนาแม่น้ำโขง ได้ตระหนักถึงควาหวงแหนแม่น้ำโขงของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำ

ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของกล่าวว่า ปัจจุบันหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เข้ามาในลุ่มน้ำโขง คือปัญหาที่เกี่ยว เนื่องกับการลงทุนของจีน ซึ่งเรื่องจีนนี้หากเรามองภาพใหญ่ตลอด สิบกว่าปีผ่านมาเห็นแล้วว่าจีนผลัก ดันนโยบายมุ่งลงใต้อยู่ตลอดเวลา เป็นยุทธศาสตร์ของเขา one belt one road ซึ่งตนมอง ว่าการลงมาของจีนเป็นเรื่องที่มีผลต่อประเทศท้ายน้ำแน่นอน ทั้งการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง การ ระเบิดแก่งเปิดทางให้การเดินเรือ การกว้านซื้อหรือเช่าที่ทำแปลงเกษตรขนาดใหญ่ หรือเช่าที่ดิน ระยะยาวทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ

“เขาลงมาทางบกและทางน้ำ มันจะเกิดผลดีผลเสียมากมาย เราเห็นว่าการค้า เขาเข้ามาก็มา ร่วมกับทุนในประเทศ แต่ผลต่อคนข้างล่าง ชาวบ้าน ชุมชนในท้องถิ่น เห็นได้ชัดเจน”นายนิวัฒน์ กล่าว

NO COMMENTS

Leave a Reply