วันอาทิตย์, ธันวาคม 17, 2017

Update เขื่อนไซยะบุรี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาออกแบบจัดหา และก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างเพิ่มเติม ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี...

4 March 2016 2 March 2016, night time, (GMT -6), Berta Cáceres was shot dead by two assailants in her home. Her brother also was...

  4 มีนาคม 2559 เมื่อกลางดึกคืน วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา ท้องถิ่นประเทศฮอนดูรัส คนร้าย 2 คนได้บุกเข้ามาใน บ้านของนักสิทธิและสิ่งแวดล้อมสาวชาวฮอนดูรัส เบอรร์ตา คาเซอเรส ทำให้เธอเสียชีวิตและพี่ชาย ได้รับบาดเจ็บ เบอร์ตา เป็นนักอนุรักษ์ชาติพันธุ์เลนกา เธอร่วมก่อตั้งสภาประชาชนและองค์กรชาติพันธุ์แห่งฮอนดูรัส (National Council of Popular and...

เรื่อง: คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ วันที่:  25 ธันวาคม 2558 คู่ความ: นายนิวัฒน์ ร้อยแก้วและพวก 36 คน      /  ผู้ฟ้องคดี ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ ๒ กระทรวงพลังงาน ที่ ๓            ...

แถลงการณ์ เอ็นจีโอร้องรัฐบาลไทยกำกับการลงทุนในต่างแดน ก่อนศาลตัดสินคดีเขื่อนไซยะบุรี โดย กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมไทยที่ตรวจสอบการลงทุนของไทยในต่างแดน 22 ธันวาคม 2558 กรุงเทพฯ – กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมไทยตรวจสอบการลงทุนของไทยในต่างแดนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งบังคับใช้กฎหมายการลงทุนในต่างแดนพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุน เพื่อป้องกันความเสียหายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากโครงการลงทุนต่างๆ ของไทยในต่างประเทศ และเพื่อปกป้องชื่อเสียงของชาติ “ผู้ประกอบการไทยกำลังเดินหน้าก่อสร้างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยประท้วงคัดค้าน อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายไทย แต่กลับนำไปสร้างในประเทศเพื่อนบ้านที่มีกระบวนการยุติธรรมที่อ่อนแอกว่า เช่น เขมร ลาว และพม่า” คุณอารีวัณย์ สมบุญวัฒนกุล จากเสมสิกขาลัย กล่าว กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมได้ออกแถลงการณ์ข้อเรียกร้องนี้ ในระหว่างรอฟังคำตัดสินของศาลปกครองในอีก...

ลำดับเหตุการณ์: พฤษภาคม 2550 – รัฐบาลลาวลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ของไทยเพื่อพัฒนาโครงการเขื่อนไซยะบุรี ตุลาคม 2553 - เขื่อนไซยะบุรีเริ่มขั้นตอนการปรึกษาหารือล่วงหน้าตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement - PNPCA) โดยเขื่อนไซยะบุรีเป็นโครงการแรกที่มีการจัดทำกระบวนการ...

ปี 2554 ประชาชนในเขต 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้ทราบข่าวการสร้างเขื่อนไซยะบุรีขนาด 1285 เมกะวัตต์บนแม่น้ำโขงสายหลัก โดยบริษัทช.การช่างและการลงทุนของธนาคาร 6 แห่งในประเทศไทย โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าหลัก 95% และกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะสำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขง ประเทศไทย ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการการปรึกษาหารือล่วงหน้า(PNPCA) ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง ปี 2538 โดยประชาชนในประเทศไทย ได้แสดงความกังวลใจต่อปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนที่อยู่ห่างจากเขื่อนเพียง 200 กิโลเมตร...