วันพุธ, พฤศจิกายน 14, 2018

แม่น้ำสาละวิน

15 กันยายน 2559 ตามที่ปรากฎเป็นข่าวว่าขณะนี้ได้เกิดการสู้รบในรัฐกะเหรี่ยง ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยง DKBA และกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพพม่า ในรัฐกะเหรี่ยง เขตแม่ตะวอ ตรงข้ามแม่น้ำเมยที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และห่างจากบ้านสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพียงไม่กี่สิบกิโมเมตร ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพหนีภัยสงครามแล้วกว่า 3,000 คน มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าการสู้รบดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเขื่อนฮัตจี (Hat Gyi Dam)...

21 มิถุนายน 2559 ในวาระที่นางอองซานซูจี ผู้นำรัฐบาลพม่าและที่ปรึกษาแห่งรัฐจะมาเยือนไทย พวกเรา ภาคประชาสังคมและชุมชนที่ทำงานติดตามประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่าไทย-พม่า ขอเรียกร้องให้ท่านพิจารณาและทบทวนการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทย-พม่า ซึ่งเป็นแผนการลงทุนของไทยในพม่า โดยเฉพาะโครงการเขื่อนบนแม่น้ำสาละวิน และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ซึ่งต่างมีการวางแผนและผลักดันมาเป็นเวลานับสิบปีแต่ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่คาดว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมามาหารือกับท่านในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ โครงการเขื่อนบนแม่น้ำสาละวิน ได้เคยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-พม่า ในการศึกษาและพัฒนา 5 โครงการบนแม่น้ำสาละวิน และ 1 โครงการบนแม่น้ำตะนาวศรี จนปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้พยายามผลักดัน...

9 มิถุนายน 2559 เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำสาละวิน ตามที่ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าจะหารือแผนความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง 2 ประเทศ ที่ก่อนหน้านี้ไทยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับพม่า ใน การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตง กำลังการผลิต 6,000 เมกะวัตต์ และพม่ามีการปรับโครงสร้างกระทรวงพลังงานใหม่ หลังจากมีการเลือกตั้ง โดยจะหารือเรื่องที่ไทยมีสัญญารับซื้อจากพม่า ภายใต้แผนการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี 2015) ที่จะซื้อในสัดส่วน...

(Translation from Thai) An Open Letter to the Chairperson of the Chulalongkorn University Council Inquiry on the roles of academics from Chula Research, Chulalongkorn University...

18 ธันวาคม 2558 เรียน ประธานสภาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เครือ ข่ายชุมชนจัดการทรัพยารลุ่มน้ำสาละวิน ได้รับจดหมายเชิญจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุม “ปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำฮัตยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ (18 ธันวาคม 2558) ที่ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างเวลา 8.30-12.30 น โดยระบุว่าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ เครือ ข่ายฯ ได้ติดตามกรณีดังกล่าวมาตลอด...

ภาพ Katen News

9 กันยายน 2558 ถึงบริษัท Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) จากออสเตรเลีย เราเชื่อว่าท่านทราบเป็นอย่างดีเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ของรัฐกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีสัญญาหยุดยิงที่มีความเปราะบาง เนื่องจากการสู้รบยังดำรงอยู่และฝ่ายกองทัพพม่าได้เสริมกำลังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณรัฐฉานและรัฐคะฉิ่น ภายหลังการลงนามครั้งใหม่ในสัญญาหยุดยิง ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ เมื่อเร็วๆ นี้ได้เกิดการสู้รบขึ้นที่เมืองกุ๋นเหงของเราช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558 กองทัพพม่ายังได้จับกุมชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ซึ่งอาศัยอยู่ริมน้ำป๋าง ในปัจจุบันยังไม่มีการเจรจาฝ่ายการเมือง และไม่มีหลักประกันด้านการเมืองสำหรับชนชาติพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งได้ต่อสู้เรียกร้องความเท่าเทียมและความยุติธรรมมานานหลายทศวรรษ การสู้รบที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังติดอาวุธ ล้วนเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ...

5 สิงหาคม 2558 ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในพม่าและการต่อต้านจากชุมชน ชะลอความพยายามของบริษัทออสเตรเลียในการทำการศึกษา EIA/SIA เขื่อนสาละวินทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน สืบเนื่องจากการที่ประชาชนชาวรัฐฉานในเมืองกุ๋นเหง และเมืองโต๋นได้ขัดขวางการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม EIA/SIA โครงการเขื่อนเมืองโต๋น โดยบริษัทสร้างเขื่อนสัญชาติออสเตรเลีย (SMEC) ในเดือนกรกฎาคม 2558 ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวยังมีความพยายามจัดการประชุม EIA/SIA ในเมืองต่างๆ หลายแห่งทางตะวันออกของรัฐฉาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตัวแทนของบริษัท SMEC ได้เดินทางไปเมืองปางซาง เมืองหลวงของกองกำลังว้า...

เรื่อง/ภาพ โดยเพียรพร ดีเทศน์ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในการลงทุนสร้างเขื่อนสาละวินในพม่าที่เงียบไปพักใหญ่ กลับมาขยับเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าไทยเตรียมลงนามเอ็มโอยู ร่วมกับ จีนและพม่าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสาละวินตอนบน ในนาม "เขื่อนมายตง" 7,000 เมกะวัตต์ มีแผนส่งไฟฟ้าขายไทยได้ภายในปี 2558 นี้ คาดใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี หลายปีก่อนหน้านี้ ผู้ที่ติดตามกรณีเขื่อนสาละวิน อาจเคยได้ยินว่ามีโครงการ “เขื่อนท่าซาง” ในรัฐฉาน แต่เวลานี้ทางรัฐบาลพม่ายกเลิกโครงการท่าซาง และผลักดันเขื่อนมายตงมาแทนที่...

7 กรกฎาคม 2558 ย่างกุ้ง ประเทศพม่า แม่น้ำสาละวิน/ตานวินเป็นแม่น้ำสายยาวสุด อันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นแม่น้ำซึ่งทรงคุณค่าต่อการอยู่รอดของชนชาติพันธุ์ ไม่เพียงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ หากยังรวมถึงการเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตความหลากหลายทางธรรมชาติใน ภูมิภาค เราเชื่ออย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นของรัฐบาลพม่าและบริษัทต่างชาติบาง แห่ง เพื่อผลักดันโครงการเขื่อนสาละวิน/ตานวิน และการเพิ่มกำลังทหารในภูมิภาคโดยไม่มีเหตุผลอันชอบ จะนำไปสู่การขัดกันด้วยอาวุธร้ายแรงส่งผลคุกคามต่อความยั่งยืนของสันติภาพ อันเป็นที่ปรารถนาของชนชาติพันธุ์ และอาจปะทุเป็นสงครามกลางเมือง โครงการเขื่อนสาละวิน/ตานวินไม่เพียงจะทำลายชีวิตความเป็น อยู่ของชนชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งน้ำ หากยังคุกคามต่อความอยู่รอดของชนชาติพันธุ์ ซึ่งบางกลุ่มมีประชากรเหลืออยู่น้อยมาก (เช่น ชาวยินตาเล เป็นต้น) เป็นที่ชัดเจนว่าแผนการส่งออกไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนและ ไฟฟ้าพลังน้ำสาละวิน/ตานวิน...