วันอาทิตย์, มิถุนายน 24, 2018

แถลงการณ์

  The statement is submitted during the official visit of Mr. Dante Pesce and Professor Surya Deva, Member of the United Nations Working Group on...

We, Thai Mekong People’s Network from Eight Provinces, declare our position from the Dialogue with Datang (Lao) Pak Beng Hydropower Co. Ltd.. We demand...

17 มกราคม 2561 จากการประชุมเจรจาหารือระหว่างผู้แทนบริษัทต้าถัง(ลาว) เขื่อนไฟฟ้าปากแบ่ง จำกัด และตัวแทนภาคประชาชนริมแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมานั้น พวกเราได้แสดงจุดยืนชัดเจนในการปกป้องแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตของประชาชนในลุ่มน้ำ เราเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำของ และแม่น้ำโขง คำว่าแม่ในภาษาไทย ลาว เขมร แปลว่าเป็นผู้ให้กำเนิดของพวกเรา เป็นแม่น้ำของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเชียงของ ปากแบง หรือของประเทศไทย หรือประเทศใด เพราะแม่น้ำโขงเป็นทรัพยากรข้ามพรมแดน ในการเจรจาและตัดสินใจใดๆ...

15 พฤษภาคม 2560 แม่น้ำโขง แม่ของพวกเราไหลยาว 4,909 กิโลเมตร จากที่ราบสูงธิเบต ผ่านดินแดนยูนนาน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงได้มอบพันธุ์ปลากว่า 850 ชนิด ปริมาณน้ำมหาศาลเพื่อการอุปโภค บริโภคและดินตะกอนอันอุดมที่เหมาะกับเกษตรกรรม และก่อเกิดวัฒนธรรมความเชื่อและเชื่อมโยงผู้คนทั้ง 6 ประเทศให้เป็นพี่น้องเดียวกัน กล่าวได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติอันเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแม่น้ำโขง เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศในรอบศตวรรษที่ผ่านมา พวกเรากลุ่มรักษ์เชียงของ...

19 เมษายน 2560 จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่ง คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015 – 2025 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง และการดำเนินงานเบื้องต้น (งานศึกษาสำรวจออกแบบ)...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เราเป็นกลุ่มเครือข่ายชุมชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย ซึ่งมีความกังวลต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับพันธกิจของไทยที่มีต่อหลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) และสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ เราเรียกร้องรัฐบาลและหน่วยงานของไทยให้กำหนดกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อประกันให้เกิดความโปร่งใสและการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม และให้เป็นแนวทางการดำเนินโครงการและธุรกิจในต่างประเทศของวิสาหกิจจากไทย การลงทุนข้ามพรมแดนของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นโครงการซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัฐ และโครงการของเอกชน ส่งผลให้เกิดข้อกังวลเนื่องจากไม่มีการตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม...

We are a group of non-governmental organizations, community networks and civil society groups from Thailand concerned over the human rights and environmental footprint of...

25 กุมภาพันธ์ 2560 จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ ได้ร่วมกันออกมาปกป้องและแสดงการคัดค้านการรื้อฟืนโครงการเขื่อนท่าแซะ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยเกิดเหตุการณ์ ทหารจาก มทบ.ที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้เข้าไปในพื้นที่และเชิญตัวแกนนำ 15 คน ที่แสดงเจตนาว่าคัดค้านเขื่อนท่าแซะ อำเภท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 ก.พ....

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันนี้เป็นวันแรกของการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค 2 วันที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission - MRC) เพื่ออภิปรายผลการศึกษาของ MRC และกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA สำหรับเขื่อนปากแบง ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งที่ 3 บนแม่น้ำโขงสายประธานตอนล่าง องค์กรแม่น้ำนานาชาติ International Rivers...

泰国八省湄公河流域网络喊停对湄公石滩的破坏:保护泰国领土、生态和自然遗产 2016年12月28日 根据2016年12月27日发布的内阁决议,泰国已经批准澜沧江-湄公河流域国际航运发展规划:2015–2025”,该规划为澜沧江-湄公河流域国家之间的国际航道的发展提供指导意见。澜沧江-湄公河航道整治工程前期工作已被指定由泰国海事处实施和协调。 我们,泰国八省湄公河流域网络及湄公河流域社区组织联盟,长期以来一直在监测湄公河的情况。我们要表达我们对内阁决议的反对意见。这个工程的开展将是对泰国犯下的最严重的错误,它将成为湄公河的主要威胁,造成重大的不利影响。在过去20年中,中国一直在寻求商业船只的航道整治。它的目的是把湄公河变成一条能容纳500吨驳船的航道,以使货物能够从中国云南省思茅市(普洱市)运送到老挝的琅勃拉邦市。 需要注意的是,该免费航运协议由四个湄公河上游国家签署,包括中国、老挝、泰国和缅甸,协议内容仅包括四个国家之间的航运,但不包括航道整治和石滩爆破清理。在协议签署后,由中国带头开始在中缅边境和老缅边境开始实施石滩爆破清理活动,并声称“航道整治”是按照国际标准进行的。虽然所有工作在泰老边境的清莱市暂停了,但其近期正在试图重启石滩爆破清理活动。此外,该项目也将在湄公河主河道开展。老挝和泰国作为湄公河委员会成员国(MRC)有义务依据《湄公河协议流程:通告、提前协商、达成协议》(PNPCA)行事。内阁决议也未提及这个问题。 泰国八省湄公河流域网络及湄公河流域社区组织联盟认为,这个项目将对环境和社会造成以下不利影响: 1. 破坏了“Khon Pi 长石滩”, 该石滩长达1.6公里,位于泰老边境的清莱县。湄公石滩是无价的自然遗产。石滩有着丰富而复杂的生态系统。作为重要的栖息地和产卵场,石滩是鱼类和鸟类生命周期的重要一环。它也是湄公河沿岸社区的渔场。对清除石滩的破坏无异于断绝了湄公河两岸鱼类、鸟类的栖息地和社区食物的来源。 2. 对河流和湄公沙滩植被的破坏。多种类型的植被对石滩和河岸起着举足轻重的作用,它们具有缓和流速的作用,并且是草食鱼类和一种当地特有水藻“Kai”的食物来源。水下石滩构成了它们的栖息地和繁殖地。鱼和Kai都是旱季时人们的主要收入来源。 3. 侵蚀河岸并对泰国及老挝的本地航行造成干扰。爆破清理石滩后,湄公河将流速更快,流动性更强,从而导致河岸受到侵蚀。扩大的河道,将对生活在清盛、清孔和清莱区域的人们的航行和捕鱼造成影响。同时影响到近河岸的航道和河边的码头业务。清理石滩和整治河道后可容纳500吨的驳船,将制定政策禁止当地人开展任何会阻碍商业船只航行的活动。这样的禁令将包括在湄公河使用渔网,并将极大地影响到河流两岸居民的生计。 4. 随着道路交通的便捷,边境贸易迅速扩大。13号公路和位于清孔和会晒的第四泰老友谊大桥的建成,使之成为中泰边境贸易运输的主要途径。目前,来自云南的货运驳船可以常年往返于清莱码头,并已使两国互利。但500吨级的航道将使中国在未来的交通中单方面受益,并以湄公河的生态破坏为代价。相比自然遗产的损失,泰国的有限获益是与付出不符的。 5. 必须引起重视的是,存在丧失领土主权的风险。依据法国条约划分的泰国和老挝之间的共同边界是基于河道分界线,一个深水通道。随着石滩被炸以整治航道,泰国将失去很大一片领土的主权。因此,在2003年,当时的内阁决定暂停这项航道整治计划,先进行环境影响评估和泰国国防部与老挝的协议。结果,这个项目一直搁置到现在。如果允许石滩清理项目向前推进,它可能会为邻国提供侵犯泰国主权的机会。 6. 泰王国宪法规定,任何可能引起领土变更的提案必须得到全国立法大会(NLA)的批准。但此项内阁决议并没有证据证明得到了NLA的批准,这违反了泰国本国法律。 7. 这项工程将在受国际法保护的国际河流中实施。国际法禁止一切对邻国造成伤害的活动。这四个国家签署的协议没有征得咨询柬埔寨和越南的意见,而这两个国家将受到该项目的影响。协议和工程本身因此是不合理的,违反了湄公河协议的PNPCA和国际条约关于跨界河流的保护。 本网络因此要求泰国政府立即停止这项工程,以保护泰国国土及无价的生态。如果内阁决议背后有任何与中国的隐藏交易,必须立刻公之于众。 签字: 1. 泰国八省湄公河流域网络 2. 保护自然资源和兰纳文化网络 3. 湄公河流域七省社区组织理事会网络 4. Hug Thin Association, Amnaj Charoen 5. RAK清孔保护小组 6. E-SAN流域网络 7. 下游流域资源管理权保护中心 8. 爱河流网络,乌汶 9. Chaing...