วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2018

สถานการณ์แม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เครือข่ายฮักน้ำของ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้จัดงานวันเด็กสองฝั่งโขง ซึ่งจัดขึ้นทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีเด็กๆ ผู้ปกครอง และพี่น้องที่เป็นญาติ และ "เสี่ยว" จากบ้านสุละ คำตื้อ ดอนกุ่ม แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามบ้านตามุย...

Chiang Khong Conservation Group, Mekong-Lanna Cultural and Natural Resources Conservation Network Chiang Khong District, Chiang Rai, Thailand 11 January 2015 Normally, the Mekong at the...

กลุ่มรักษ์เชียงของ เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง-ล้านนา อ.เชียงของ จ.เชียงราย 11 มกราคม 2558 แม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนลาว-ไทย ในอ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยธรรมชาติจะเริ่มลดระดับในเดือนตุลาคม และใสสะอาดในเดือนธันวาคม ต้นไคร้น้ำ ก้อนหินผาโผล่พ้นน้ำ ไก หรือสาหร่ายแม่น้ำโขงเริ่มออกให้เก็บนำมาเป็นอาหารและนำมาขาย ปลายปีที่ผ่านมา (2557) ระหว่างวันที่ 25- 31ธันวาคม ไกที่เชียงของเริ่มออก โดยเฉพาะบริเวณดอนกูดหน้าวัดหาดไคร้ เริ่มมีกลุ่มแม่หญิงมาเก็บไกเพื่อบริโภคและนำมาขายในตลาด ราคากำมือละ 20...

Nguyen Hong Phuong,โฆษกของคณะกรรมการกล่าวว่า เขื่อนตัวใหม่จะปิดกั้นฮูสะโฮง ซึ่งเป็นช่องทางอพยพของปลาหลายชนิด เธอกล่าวว่า คงมีปลาเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถผ่านเครื่องปั่นไฟของเขื่อนได้ เขื่อนฮูสะโฮงที่จะผลิดไฟฟ้าเพียง 260 เมกะวัตต์ จะทำลายระบบนิเวศและสุ่มเสียงด้านวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวประมงแม่้ำโขง ผู้เข้าร่วมในงานสัมมนากล่าวว่าเขื่อนจะทำลาย จำนวนโลมาอิรวดีที่ใกล้สูญพันธ์ซึ่งกระจายอยู่ระหว่างลาวและกัมพูชา เจ้าหน้าที่ทางการเวียดนาม ผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขง ได้คัดค้านการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงเมื่อเร็วๆนี้ เนื่องจากชุมชนกำลังประสบปัญหาผลกระทบเรื่องการรุกล้ำของน้้ำเค็มและการพังทลายของตลิ่งที่เกิดจากการสร้างเขื่อนจีนตอนต้นแม่น้ำโขง จีนได้สรางเขื่อน 7 แห่งบนตอนต้นแม่น้ำโขงและกำลังมีแผนจะสร้างอีก 20 แห่ง กัมพูชาและลาวมีแผนจะสร้างอีก 11 แห่งทางตอนล่างของแม่น้ำโขง...

16 ธันวาคม 2557 วันนี้ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย มีการจัดประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนดอนสะโฮง โดยจัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538 ว่าประเทศที่จะสร้างเขื่อนที่จะกั้นแม่น้ำโขงสายหลักจะต้องมีการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับประเทศอื่น ก่อนที่จะดำเนินโครงการได้ นับเป็นเขื่อนแห่งที่ 2 ที่กำลังจะมีการก่อสร้างกั้นแม่น้ำโขงสายหลัก พวกเราประชาชนลุ่มน้ำโขง คนปลูกผักริมโขง ชาวนา ผู้ใช้น้ำ คนหาปลา คนเลี้ยงปลา พ่อค้า คนขับเรือส่งสินค้าข้ามฟาก มีความห่วงกังวลใจและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้เกิดขึ้นอีก เนื่องจามากกว่าสิบปีแล้วที่พวกเรากระทบจากการสร้างเขื่อนต้นแม่น้ำโขงในประเทศจีน จำนวน...

เชียงราย - กรมทรัพยากรน้ำ พร้อม MRC เปิดเวทีแจกแจงข้อมูลโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง เจอคนเชียงของขึ้นป้ายรุมต้าน ชี้ปิดกั้นเส้นทางเดินของปลาน้ำโขงไม่พอ ทำไทยถูกเขื่อนดักทั้งน้ำโขงตอนบน-ตอนล่าง วันนี้ (15 ธ.ค.) กรมทรัพยากรน้ำได้จัดเวทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง คือ เขื่อนดอนสะโฮง ซึ่งเป็นโครงการเขื่อนพรมแดน สปป.ลาว-กัมพูชา ห่างจากชายแดนด้าน จ.อุบลราชธานี ของไทยลงไปประมาณ 100 กิโลเมตร ขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ...

ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจะจัดการปรึกษาหารือสาธารณะระดับภูมิภาคกรณีเขื่อนดอนสะโฮง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 พันธมิตรเพื่อปกป้องแม่น้ำโขงขอเน้นย้ำข้อเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนดอนสะโฮง และให้คุ้มครองแม่น้ำโขง เขื่อนดอนสะโฮงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการประมงและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค ซึ่งไม่อาจยอมรับได้ ทำให้อนาคตของแม่น้ำโขงและประชาชนในพื้นที่ตกอยู่ในอันตราย เขื่อนดอนสะโฮงเสี่ยงจะทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางนิเวศวิทยาในแม่น้ำโขง โดยเป็นพื้นที่ทำประมงที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ฮูสะโฮงซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง เป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่สำคัญในแม่น้ำโขงที่ปลาใช้ว่ายผ่านตลอดทั้งปี เพื่ออพยพไปมาระหว่างประเทศกัมพูชา ไทย ลาว และเวียดนาม โดยพบว่ามีปลาอย่างน้อย 100 สปีชีส์ที่ว่ายผ่านร่องน้ำแห่งนี้ การปิดกั้นฮูสะโฮงจะส่งผลกระทบที่ไม่อาจแก้ไขได้ต่อปลาอพยพ และย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและวิถีชีวิตตลอดทั่วลำน้ำโขง การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเขื่อนดอนสะโฮง ยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ใช้จัดการกับภัยคุกคามต่อการประมงระดับภูมิภาคได้...

10 พฤศจิกายน 2557 ณ ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง อ.สำโรง และอ.โขงเจียม ในนามกลุ่มฮักน้ำของ และสมัชชาคนจรกรณีเขื่อนปากมูล ประมาณ 70 คน ได้เข้าร่วมเวทีให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะหง (หรือดอนสะโฮง Don Sahong) ตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA ที่ 4 ประเทศลุ่มน้ำโขงได้มีข้อตกลง ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ...

  เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง สำนักงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา 62 ม.8 บ.เวียงแก้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย   4    พฤศจิกายน    2557   เรื่อง        ขอความชัดเจนกระบวนการจัดรับฟังความเห็นและการปรึกษาหารือล่วงหน้า Prior Consultation กรณีเขื่อนดอนสะโฮง เรียน       ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำเนาส่ง                อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ   หลังจากที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ประกาศที่จะดำเนิน โครงการเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นเขื่อนแห่งที่ 2 บนแม่น้ำโขงตอนล่าง  และได้นำโครงการนี้เข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า (Prior Consultation) ตามข้อตกลงแม่น้ำโขง...