วันจันทร์, ธันวาคม 10, 2018

สถานการณ์แม่น้ำโขง

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 สำนักข่าวเวียงจันทร์ไทม์ รายงานว่า นายสมสะหวาด ได้เดินทางไปลงพื้นที่โครงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากไปเยือนกัมพูชาเมื่อวันที่ 4-7 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจต่อรัฐบาลกัมพูชาในโครงการเขื่อนไฟฟ้า 260 เมกะวัตต์ จุดมุ่งหมายของการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อได้ไปเห็นพื้นที่ด้วยตาตนเองและได้ดูสภาพแวดล้อมและสังคมในพื้นที่ ระหว่างการเยือนของนายสมสะหวาด ได้รับรายงานเกี่ยวกับเขื่อน ในเรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ำ ทางปลาผ่านและคุณภาพน้ำ การสำรวจที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ทำให้ลาวสามารถที่จะอธิบายได้ว่า ทุสิ่งที่เกี่ยวกับโครงการสามารถทำได้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โปร่งใสและเปิดเผย ซึ่งสามารถจะลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้กับแก่กลุ่มผู้สนใจเข้าใจได้ นาย...

เมื่อโครงการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ เฟส 2 จะเริ่มเดินหน้า ภาพของเรือสินค้าของพี่น้องลาวที่เดินทางขึ้นล่องเพื่อขนส่งสินค้าไปตามชุมชนและเมืองต่างๆตามลำน้ำโขง ภาพเรือท่องเที่ยวของพี่น้องลาวไทย เรือหาปลาขนาดเล็กของคนสองฝั่งโขงเป็นวิถีที่เห็นมาอย่างยาวนานจะเป็นเพียงแค่ภาพในอดีต โครงการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงนั้น จุดประสงค์เพื่อการเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ถึง 500 ตัน ใช้ในการขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ล่องลงมาตามลำน้ำโขง ประเทศจีนคือผู้ผลักดันโครงการนี้เต็มที่ งบประมาณในการดำเนินโครงการจีนเป็นผู้ลงทุน(เพราะผู้ได้รับผลประโยชน์คือจีน) ที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปี พ ศ 2544 ได้มีการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง(เฟส1)ในส่วนของจีน และพม่า ลาวบางส่วนแต่ในเขตพื้นที่จากสามเหลี่ยมทองคำระหว่างชายแดนลาวไทยลงมายังไม่มีการดำเนินการ เพราะยังมีปัญาหาเรื่องเขตแดนและประเด็นที่สำคัญคือ พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำโขงคัดค้านไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนหลายครั้ง และจากงานวิจัยหลายชิ้น ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแล้ว...

กรุงพนมเปญ(ุ6/10/2015) นายฮอ นัมฮง รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลลาวทำการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรณีเขื่อนไฟฟ้า 260 เมกะวัตต์ ดอนสะโฮง สภาแห่งชาติลาวเพึ่งจะอนุมัติให้มีการเซ็นสัญญาสัมปทานเขื่อนดอนสะโฮงไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีการก่อสร้างภายในสิ้นปีนี้ ในการพูดคุยกับนายสมสะหวาด เลงสะหวัด นายกรัฐมนตรีของลาว ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ นายฮอ นัมฮง กล่าวว่า เขื่อนอยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้นและสมาชิกประเทศแม่น้ำโขงตอนล่าง ทั้งไทยและเวียดนามต่างกังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำและการอพยพของปลา "ก่อนที่จะเริ่มสร้างเขื่อนภายในสิ้นปีนี้ผมเสนอให้ลาวต้องมีทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการไหลของน้ำ การอพยพของปลาจากประเทศตอนล่าง "ผมบอก...

จีนกำลังเป็นเจ้าของการสร้างเขื่อนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังจะอพยพชาวบ้านกัมพูชาหลายพันคน สำนักข่าวอัลจาซีร่า รายงานถึงบทบาทของจีนที่กำลังเป็นผู้นำในการสร้างการสร้างเขื่อนบนต้นแม่น้ำโขง หรือจีนเรียกว่า แม่น้ำล้านช้างมากว่า 20 ปีแล้ว และมีแผนจะสร้างมากถึง 28 เขื่อน ขณะนี้ บริษัทไฮโดรล้านช้าง กำลังสร้างเขื่อนเซซาน 2 กั้นแม่น้ำเซซานและเซรป๊อก แม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและห่างจากเขื่อนดอนสะโฮงขึ้นไปเพียง 100 กิโลเมตรเท่านั้น เขื่อนเซซาน 2 จะทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำมากถึง 36,000 เฮกตาร์ และมีผู้ที่ต้องอพยพโยกย้ายหลายพันคน และผู้ที่จะได้รับผลกระทบตอนล่างอีกหลายหมู่บ้าน ภาพ โดย...

หนังสือพิมพ์เวียงจันไทมส์ 23 กย. 2015 รายงานข่าวนายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ลาว ได้หารือกับฑูตจีน เพื่อพัฒนาโครงการเขื่อนปากแบง บนแม่น้ำโขง ที่แขวงอุดมไซ ภาคเหนือขงอลาว ข่าวระบุว่าเขื่อนจะตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากแบง 14 กิโลเมตร มีกำลังผลิตติดตั้ง 912 เมกกะวัตต์ นายคำมะนีกล่าวว่าได้ใช้บทเรียนจากโครงการเขื่อนไซยะบุรีและดอนสะโฮง ซึ่งเป็น 2 เขื่อนแรกที่สร้างกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างในลาว บริษัทจีน ต้าถัง ได้ลงนาม...

Open letter : People's demand to cancel PDP2015 and start a new transparent process ATT: Prime Minister and Minister of Energy CC: Governor of the Electricity...

ดาวโหลดได้ที่ http://www.livingriversiam.org/4river-tran/4mk/mek_ck-fish-book.pdf

วันนี้ 7 กันยายน 2558 ที่กระรวงพลังงาน เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี เครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทย จำนวนประมาณ 25 คน จากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ จ.กระบี่ อ.เทพา จ.สงขลา ลุ่มน้ำสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน จ.อุบลราชธานี ได้เดินทางมายื่นจดหมายเปิผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอิศคาเรส หะยีเด ตัวแทนเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาถ่านหิน...

สำนักข่าวเนชั่น วันที่. 17 สิงหาคม 2558 รายงานว่า ประชาชนปากแม่น้ำโขงกังวลต่อโครงการผันน้ำในประเทศไทย ปากแม่น้ำโขงเวียดนามเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญ ในแต่ละปีสามารถผลิตข้าวและไม้ผลในประเทศได้และเป็นแหล่งที่มีปลาน้ำจืดที่หลากหลายชนิด นับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของคนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ความสำคัญด้านผลผลิตอาหารก็ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ในทางเหนือแม่น้ำโขง พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ประกาศแผนที่จะใช้น้ำจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาละวิน เพื่อนำน้ำมาเติมเขื่อนที่มีปริมาณน้ำต่ำเนื่องจากภาวะฝนแล้งและการบริหารจัดการน้ำที่แย่ คำประกาศดังกล่าวได้สร้างข้อกังวลและผลกระทบต่อปากแม่น้ำโขง หากจะยังดึงดันเดินหน้าโครงการ เหวียน ฮู เตียน นักวิชาการอิสระด้านนิเวศพื้นที่ชุ่มและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ...

ถึงช่วงเวลาอพยพขึ้นมาแล้ว น้ำขุ่นแดงคือนิมิตหมายแห่งฤดูกาล นานหลายเดือนที่คนหาปลาที่บ้านปากอิงใต้ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย รอให้ถึงช่วงเวลาการอพยพขึ้นมา แต่ปีนี้ปลาขึ้นมาช้ากว่า ทุกปีปกติจะขึ้นมาช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน บ้านปากอิงใต้มีแม่นำ้อิงไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ปลาส่วนใหญ่ในแม่นำ้โขงจะขึ้นไปวางไข่ในลำน้ำสาขา เพราะในแม่น้ำอิงมีระบบนิเวศเหมาะ เช่น อุณหภูมิที่อุ่นกว่าแม่น้ำโขง กระแสน้ำไหลช้า มีพื้นที่ป่าชุ่มน้ำซึ่งปลาจะวางไข่ และมีอาหารของปลา เช่น ใบไม้ พืชบางชนิด แมลงและใส้เดือน ลูกปลาวัยอ่อนมีแพลงตอนเป็นอาหาร ป่าริมอิงจึงมีความสำคัญเชื่องโยงกับระบบนิเวศอื่นๆ ในแม่นำ้อิง เช่น...