วันศุกร์, กันยายน 21, 2018

สถานการณ์แม่น้ำโขง

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เฟสบุคเพจประเทศลาว ได้ลงภาพและเนื้อหาข่าวของการวางศิลาฤกษ์เขื่อนดอนสะโฮง ที่เมืองโขง แขวงจำปาสัก ขณะที่หน่วยงานราชการท้องถิ่นและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่อนุญาตให้เพียงสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าไปทำข่าว ขณะที่สื่อกระแสหลักไม่ได้ทราบข่าวนี้ ก่อนที่โครงการจะเริ่ม ผู้พัฒนาโครงการได้ยืนยันว่า เขื่อนจะไม่มีผลกระทบต่อการอพยพต่อปลา แม้ว่าเขื่อนจะสร้างในบริเวณที่เป็นเส้นทางอพยพของสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง แต่เนื่องจากยังมีช่องทางอีกมากมาย เช่น ฮูสำดำ ฮูซ้างเผือกและอื่นๆ นายสมพอน พูมมะวง หัวหน้าหน่วยประมงให้สัมภาษณ์ว่า เขื่อนดอนสะโฮงจะไม่มีผลกระทบใดๆ...

รายงานข่าวระบุว่าเขื่อนปากแบงเป็น 1 ใน 5 โครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงทางภาคเหนือของลาว ตั้งอยู่ที่เมืองปากแบง แขวงอุดมไซ จะเริ่มก่อสร้างในปี 2017 (พศ.2560) ตามคำสัมภาษณ์ของนายวีละพน วีละวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ รายงานข่าวอ้างคำสัมภาษณ์ดร.ดาวง โพนแก้ว อธิบดีกรมนโยบายและแผนพลังงาน ว่าโครงการเขื่อนปากแบงเป็นแบบ run-off-river กำลังผลิตติดตั้ง 912 เมกกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้า 4.775 GWh ต่อปี...

เว็บไซต์ฐานข้อมูลน้ำตกโลก www.worldwaterfalldatabase.com ระบุว่ากลุ่มน้ำตกและแก่งบนแม่น้ำโขงที่เมืองโขง ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นน้ำตกมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสัก ภาคใต้ของลาว ติดชายแดนกัมพูชา บริเวณนี้เป็นช่วงที่แม่น้ำโขงแผ่ขยายออกเป็น 7 ช่องน้ำหลักที่ชาวลาวเรียกว่า "ฮู" และร่องน้ำอีกนับร้อยแขนง สายน้ำโขงไหลบ่าด้วยปริมาณน้ำมหาศาล น้ำตกเมืองโขงกินอาณาบริเวณจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งประมาณ 10 กิโลเมตร ระดับความสูงของน้ำตกที่สูงสุดคือ 13.7 เมตร โดยส่วนใหญ่เป็นแก่งต่าง ๆ มากมาย เว็บไซต์ฐานข้อมูลน้ำตกโลกระบุว่ากลุ่มน้ำตกเมืองโขง ได้รับการรับรองว่ามีความกว้างที่กว้างที่สุดในโลก รวมความกว้าง...

นับเป็นความพยายามของประเทศจีนอีกครั้งที่จะการดำเนินโครงการ “ปรับปรุงร่องน้ำ” ในแม่น้ำโขง โดยเมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา “สำนักข่าวซินหัว” ได้รายงานความคืบหน้าว่า ประเทศจีนจะร่วมมือกับ 5 ประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดส่งหลักในเส้นทางแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) “เร็วๆ นี้จะมีการขุดลอกเพื่อเปิดทางให้เรือระวางน้ำหนัก 500 ตัน สามารถเดินทางในแม่น้ำโขงได้ตลอดทั้งปี” รายงานข่าวสำนักข่าวซินหัว ระบุ วรศักดิ์ มหัทธโนบล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา...

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา15.30 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย ได้มีการจัดงานเจริญพระพุทธมนต์เพื่อแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานวันสงกรานต์ ของอำเภอเชียงของโดยมีการแห่ขบวนเรือก ลางลำน้ำโขงกว่า 40 ลำ และมีพระสงฆ์กว่า 50 รูป สวดมนต์กลางลำน้ำโขง การลอยกระทงดอกไม้ และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีประชาชนเข้า...

ฟังเสียงนักวิชาการที่ติดตามจากสถานการณ์การพัฒนาในลุ่มน้ำโขงมาอย่างต่อเนื่อง ต่อกรณีที่รัฐบาลจีนประกาศที่จะมีการระเบิดแก่ง ในระยะที่ 2 เพื่อให้เรือบรรทุกสินค้า ขนาด 500 ตัน สามารถเดินทางไปถึงเมืองหลวงพระบางของประเทศลาวได้ ตามที่สำนักข่าวซินหัวรายงานในเฟสบุคว่า การขุดลอกในช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมาได้พัฒนาเส้นทางน้ำของจีนให้ดียิ่งขึ้น ส่วนการขุดลอกระยะที่สองนั้นจะขยายขอบเขตเข้าไปยังประเทศลาว ซึ่งประเทศจีนได้ทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2002 ด้วยความร่วมมือในการลาดตระเวนร่วมกันโดยการบังคับใช้กฎหมายจากจีน ลาว พม่า และไทย เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ที่ช่องทางนี้ได้ถูกเปิดในปี 2001 ก็มีสินค้ามากกว่าสี่ล้านตันที่ถูกเคลื่อนย้ายผ่านทางแม่น้ำสายนี้ ซึ่งคิดเป็นปริมาณการค้ามากกว่า...

The Network of Thai People in Eight Mekong Provinces 23 March 2016 Mekong River is the mother of lives and the giver of local economies in...

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 23 มีนาคม 2559 แม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่าน 8 จังหวัดของประเทศไทยนับตั้งแต่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ลงไปยัง อ.เชียงคาน จ.เลย ไหลเรื่อยไปถึง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนริมโขงมาโดยตลอด แต่ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีเขื่อนแห่งแรกกั้นแม่น้ำโขงในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน และสร้างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันมีเขื่อนแล้วถึง...

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 นายประยูร แสนแอ สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.เชียงคาน จ.เลย เปิดเผยถึงกรณีที่ทางการจีนประกาศจะปล่อยน้ำจากเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนบน เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงว่า ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 เมตร ทำให้น้ำท่วมพื้นที่หาดสำคัญในเขต อ.เชียงคาน คือหาดไข่ และแก่งคุดคู้ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้น้ำในแม่น้ำโขงลดลงตามปกติของฤดูแล้ง คือน้ำแห้งจนเห็นก้อนหินและหาดทรายโผล่ขึ้นมา แต่เวลานี้น้ำขึ้นท่วมหาดจนมองเห็นเพียงต้นไคร้น้ำ 4-5...