วันพุธ, พฤศจิกายน 14, 2018

สถานการณ์แม่น้ำโขง

By Seo Young-ji, staff reporter http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/865895.html Funding for dam provided without National Assembly review despite being an ODA project SK E&C attempted to earn excessive profits...

WRITER: YUTHANA PRAIWAN the Xe-Pian Xe-Namnoy hydroelectric power project in Laos is postponed to late 2019 from February because of the collapse of a saddle...

4 ประเทศร่วมพิจารณาร่างรายงานโครงการปรับปรุงร่องน้ำโขง ไทยย้ำห้ามกระทบแนวเขตแดน จีนเตรียมปรับปรุงก่อนสรุปกลับมารายงานต้นปีหน้า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญประมง และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า รวม 8 ราย เข้าร่วมประชุมการพิจารณาร่างรายงานการดำเนินงานเบื้องต้น โครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Priliminary Work) ระหว่างวันที่ 17-28 ก.ย. 2561 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานจากประเทศสมาชิกความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง...

เพจข่าวเศรษฐกิจลาว Lao Economic Daily โพสเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีเนื้อหาว่า รัฐบาลประกาศ "ไม่มีการจ่ายค่าชดเชย" จากเขื่อนไฟฟ้าที่ปล่อยน้ำเนื่องจากเป็นเหตุจำเป็น ข่าวระบุว่า หลังจากมีคำถามจากสังคมออนไลน์เกี่ยวกับค่าชดเชยจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่ระบายน้ำลงมา ดร.สอนไซย สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกเขื่อนไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้หมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ำทางตอนล่างที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องปล่อยน้ำเนื่องจากต้องรักษาระดับน้ำในเขื่อน แต่ในอนาคตต้องมีแผนการจัดการน้ำก่อนฤดูฝนจะมา ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2018 ดร.สอนไซย...

ถอดบทเรียนกิจกรรม "โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักสื่อสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง" หวังยกระดับนักสื่อสารชายขอบนำเสนอข่าวสู่สังคมวงกว้าง ที่ผ่านมา 'ข่าวชายขอบ' อันเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากของชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อย ไม่ว่าจะเป็นชาวเขาบนดอยสูงทางภาคเหนือ เกษตรกรภาคอีสาน ชาวนาภาคกลาง ชาวประมงภาคใต้ ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ห่างไกล มักถูกทอดทิ้ง หลงลืม ไม่ให้ความสำคัญจากสื่อกระแสหลัก สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพวกเขาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เสียงของพวกเขาจึงไม่เคยถึงสาธารณชนวงกว้าง ยิ่งในวันที่วงการสื่อกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เทคโนโลยีรุดหน้าอย่างรวดเร็ว บวกกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของสื่อมวลชนทุกสำนัก ตามมาด้วยนโยบายรัดเข็มขัด ตัดงบประมาณในการลงพื้นที่ หันมาเน้นเล่นข่าวกระแสสังคมออนไลน์ ผลคือ ไม่มีนักข่าวลงพื้นที่ คนชายขอบก็ยิ่งถูกลืมเลือน ทั้งหมดนี้ทำให้องค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งตัดสินใจพึ่งตัวเองด้วยการสร้างนักสื่อสารขึ้นมา...

(แปลจากภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภูมิภาค กรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย กลุ่มรักษ์แม่น้ำโขงซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรียกร้องให้จัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดน (Transboundary Environmental and Social Impact Assessment - TBESIA) และการประเมินผลกระทบเชิงสะสม (Cumulative Impact Assessment - CIA) สำหรับโครงการเขื่อนปากลายใหม่ เนื่องจากการประเมินที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน...

Date 13.9.2018 Location- Tharabray Arshipcar village, Tanintharyi Region Over the past 25 years we have met 106 times to call on the United Nations to...

28 กรกฎาคม 2561 กลุ่มรักษ์แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และพลเมืองผู้ใส่ใจในลุ่มน้ำโขง ขอแสดงความตกใจ และความกังวลเกี่ยวกับการพังทลายของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยในประเทศลาว เมื่อเร็วๆ นี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งในลาวใต้และชุมชนด้านท้ายน้ำในประเทศกัมพูชา การพังทลายของเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย เป็นภัยพิบัติ แต่ไม่ใช่ภัยพิบัติตามธรรมชาติ หากเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ในส่วนของผู้พัฒนาโครงการเขื่อน พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศลาวและลุ่มน้ำโขง เสี่ยงต่อภัยพิบัติและภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแผนการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ 11 แห่งในตอนล่างของแม่น้ำโขงสายประธาน และอีก 120 แห่งในลำน้ำสาขาภายในปี...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เครือข่ายชาวบ้านและภาคประชาชน ที่เดือดร้อนจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน-เขื่อน ได้ร่วมกันลงชื่อจดหมาย ถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรณีการทบทวนแผนพลังงานไฟฟ้า (PDP) ที่กำลังมีการทบทวนอยู่ในขณะนี้ ที่น่าสนใจคือ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กฟผ. พบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีกำลังผลิตติดตั้ง 42,299 เมกกะวัตต์ ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2561 (จากข้อมูลที่เปิดเผยในขณะนี้) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.22...

เว็บไซต์ข่าวจีน caixinglobal.com รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ว่า เขื่อนบนแม่น้ำโขงตอนบนกำลังจะทำลายป่าฝนผืนสุดท้ายของจีน “มันเหมือนกับทรงผมที่ถูกตัดโดยช่างไม่มีหัวคิด” ชาวบ้านพูดถึงร่องรอยทางสิ่งแวดล้อมที่บริษัทสร้างเขื่อนหุยหลงชาน ทิ้งไว้ในผืนป่าฝนเขตร้อนทางตอนใต้ของจังหวัดยูนนานตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2015 ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆ ริมแม่น้ำแม่น้ำเซียวเฮ่ย ในเขตสิบสองปันนานถูกตัดออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้กับเขื่อน นับเป็นการร่องรอยการเปิดแผลในผืนป่าฝนดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง แม่น้ำเซียวเหว่ย ไหลลงแม่น้ำหลูซูว ลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตนี้ซึ่งจัดเป็นเขตยากจนกล่าวว่า โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ สร้างกำไรมหาศาล แต่จำนวนเงินลงทุนกลับไม่มีใครรู้ และโครงการดังกล่าวเดินหน้าต่อไปและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี...