วันอาทิตย์, มิถุนายน 24, 2018

mekong-delta-tour_sinhcafe-travel_2
Nguyen Hong Phuong,โฆษกของคณะกรรมการกล่าวว่า เขื่อนตัวใหม่จะปิดกั้นฮูสะโฮง ซึ่งเป็นช่องทางอพยพของปลาหลายชนิด เธอกล่าวว่า คงมีปลาเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถผ่านเครื่องปั่นไฟของเขื่อนได้ เขื่อนฮูสะโฮงที่จะผลิดไฟฟ้าเพียง 260 เมกะวัตต์ จะทำลายระบบนิเวศและสุ่มเสียงด้านวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวประมงแม่้ำโขง

กลุ่มอนุรักษ์ป่าเขตร้อน Rainforest Rescue ชวนเพื่อนๆ ที่รักแม่น้ำโขง ร่วมลงชื่อจดหมายถึง นายก 4 ประเทศลุ่มน้ำโขง ให้ทบทวนเขื่อนดอนสะโฮง ที่จะปิดแม่น้ำโขง ณ มหานทีสีพันดอน

ลงชื่อได้ที่ https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/979/the-mekong-river-means-life-stop-the-don-sahong-damDonsahong01-SM

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557ที่หอประชุมอำเภอเชียงคาน จ.เลย ชาวบ้านมากกว่า 300 คน เข้าร่วมเวทีให้ข้อมูลกรณีเขื่อนดอนสะโฮง พิธีเปิดมีการแสดงวัฒนธรรมรำไทพวนและผีตาโขน พร้อมมอบพวงมาลัยและข้าวหลามต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำที่เดินทางมาเป็นประธานในเวที

16 ธันวาคม 2557

วันนี้ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย มีการจัดประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนดอนสะโฮง โดยจัดตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538 ว่าประเทศที่จะสร้างเขื่อนที่จะกั้นแม่น้ำโขงสายหลักจะต้องมีการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับประเทศอื่น ก่อนที่จะดำเนินโครงการได้ นับเป็นเขื่อนแห่งที่ 2 ที่กำลังจะมีการก่อสร้างกั้นแม่น้ำโขงสายหลัก

เชียงราย – กรมทรัพยากรน้ำ พร้อม MRC เปิดเวทีแจกแจงข้อมูลโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง เจอคนเชียงของขึ้นป้ายรุมต้าน ชี้ปิดกั้นเส้นทางเดินของปลาน้ำโขงไม่พอ ทำไทยถูกเขื่อนดักทั้งน้ำโขงตอนบน-ตอนล่าง

poster kongในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจะจัดการปรึกษาหารือสาธารณะระดับภูมิภาคกรณีเขื่อนดอนสะโฮง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 พันธมิตรเพื่อปกป้องแม่น้ำโขงขอเน้นย้ำข้อเรียกร้องให้ยกเลิกเขื่อนดอนสะโฮง และให้คุ้มครองแม่น้ำโขง เขื่อนดอนสะโฮงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการประมงและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค ซึ่งไม่อาจยอมรับได้ ทำให้อนาคตของแม่น้ำโขงและประชาชนในพื้นที่ตกอยู่ในอันตราย

IMG_0645

สรุปคดีและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรีคดีหมายเลขดำที่ ส.493/2555 ศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ประชาชน 8 จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีกั้นแม่น้ำโขง ทั้งในด้านระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนอย่างร้ายแรง ได้ร่วมกันให้ตัวแทน ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ให้เพิกถอนการทำสัญญาซื้อไฟฟ้าของกฟผ. (PPA) เป็นคดีหมายเลขดำที่ ส.493/2555 ระหว่าง นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ที่ 1 กับพวกรวม 37 คน ผู้ฟ้องคดี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ 1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 2 กระทรวงพลังงาน ที่ 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 4 คณะรัฐมนตรี ที่ 5 ผู้ถูกฟ้องคดี

โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษา ดังนี้

IMG_4496

เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.2550) ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทเอ็นไวไซก์ บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้เปิดเวทีชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE)  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เลย2(ท่าลี่) 3 – ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านป่าอนุรักษ์โซน C) จำนวน 5.3 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งหมด 196 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่มและป่าลาดค่าง ในเขตตำบลน้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ป่าสวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมือง และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูหัวหมาก ป่าภูทอกและป่าภูปอบิด ต.ชัยพฤกษ์ ต.นาดินดำ และต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมประมาณ 70 คน

14

10 พฤศจิกายน 2557 ณ ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง อ.สำโรง และอ.โขงเจียม ในนามกลุ่มฮักน้ำของ และสมัชชาคนจรกรณีเขื่อนปากมูล ประมาณ 70 คน ได้เข้าร่วมเวทีให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะหง (หรือดอนสะโฮง Don Sahong) ตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า PNPCA ที่ 4 ประเทศลุ่มน้ำโขงได้มีข้อตกลง ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ คณะเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย