แถลงการณ์แสดงจุดยืน: ความรับผิดชอบข้ามพรมแดนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เราเป็นกลุ่มเครือข่ายชุม…

อ่านเพิ่มเติม

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ หยุดโครงการเขื่อนท่าแซะ หยุดคุกคาม พี่น้องกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำท่าแซะ

25 กุมภาพันธ์ 2560 จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกลุ่มอนุร…

อ่านเพิ่มเติม