แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ไม่เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือ PNPCA โครงการเขื่อนปากลาย

13 ธันวาคม 2561 ตามที่มีข้อมูลปรากฎว่ารัฐบาลสาธารณ…

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มรักษ์แม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ทำการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ และให้ชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน

(แปลจากภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโข…

อ่านเพิ่มเติม

แถลงการณ์ฉบับที่ 2 เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง คัดค้านการสำรวจ-ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ของบริษัท CCCC ประเทศจีน

19 เมษายน 2560 จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที…

อ่านเพิ่มเติม