เอกสาร ข้อมูล แถลงการณ์

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 24 มกราคม 2562

วันนี้ (วันพุธที่ 24 มกราคม 2562) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเ …

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 24 มกราคม 2562 Read More »

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ไม่เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือ PNPCA โครงการเขื่อนปากลาย

13 ธันวาคม 2561 ตามที่มีข้อมูลปรากฎว่ารัฐบาลสาธารณรัฐปร …

แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ไม่เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือ PNPCA โครงการเขื่อนปากลาย Read More »

กลุ่มรักษ์แม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ทำการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ และให้ชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน

(แปลจากภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MR …

กลุ่มรักษ์แม่น้ำโขง (Save the Mekong) เรียกร้องให้ทำการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ และให้ชะลอโครงการเขื่อนปากลายไว้ก่อน Read More »

จดหมาย ถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรณีการทบทวนแผนพลังงานไฟฟ้า (PDP)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เครือข่ายชาวบ้านและภาคประชาชน …

จดหมาย ถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรณีการทบทวนแผนพลังงานไฟฟ้า (PDP) Read More »

แถลงการณ์จากการประชุมเจรจากับบริษัทต้าถังกรณีโครงการเขื่อนปากแบง

เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 17 มกราคม 2561 …

แถลงการณ์จากการประชุมเจรจากับบริษัทต้าถังกรณีโครงการเขื่อนปากแบง Read More »